Høringssvar til bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS

Publiceret 11-10-2019
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Finanstilsynets udkast til bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Vi finder det meget positivt, at kravene til ledelsesberetning i årsrapporter for danske UCITS er væsentligt forenklet, idet de er gjort direktivnære.

Kravene til ledelsesberetningen i årsrapporter for UCITS er i dag meget omfattende. Der lægges i bekendtgørelsen op til, at ledelsesberetningen væsentligt forenkles og kan samles for den enkelte UCITS, fx på fælles foreningsniveau, uden særskilt ledelsesberetning for hver enkelt afdeling. Derved kan der undgås de mange gentagelser samt skabes et langt bedre overblik for investor. Denne praksis ses i mange af de nabolande, som Danmark normalt sammenligner sig med.

 

Høringssvar

Høringssvar til bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS

Høring

Udkast til bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde