Høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love og om ophævelse af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter

Publiceret 31-01-2019
Høringssvar

Finanstilsynet har den 2. januar 2019 sendt udkast til samlelovforslag i høring.

Lovforslaget ændrer en række love og dækker en lang række emner og rummer positive ændringer - især med styrkelsen af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering.

Dele af lovforslaget er baseret på den politiske aftale af 19. september 2018 mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Med lovforslaget styrkes reglerne om beskyttelse af whistleblowere på tværs af den finansielle sektor, således at tidligere ansatte nu også omfattes af beskyttelsen. Lovforslaget har endvidere til formål at skærpe reglerne og ansvar for ledelserne i finansielle virksomheder for at sikre tilstrækkelige kompetencer og systemer til at undgå hvidvask - områder som Finans Danmark finder yderst vigtige, og støtter derfor dette initiativ.

Med lovforslaget ændres lov om forsikringsformidling. Lovforslaget ændrer definitionen af forsikringsformidlere således, at kreditinstitutter og investeringsselskaber også vil være forsikringsformidlere. Ændringen vil blandt andet betyde, at der vil blive stillet kompetencekrav til langt flere medarbejdere i bankerne. Det vil skabe ulige konkurrencevilkår, og forbrugerbeskyttelsen vil være forskellig, alt efter hvor en forbruger køber sin forsikring. Dette finder Finans Danmark uhensigtsmæssigt. Finans Danmark opfordrer derfor til, at der i EU-regi arbejdes for en ensartet forbrugerbeskyttelse og lige konkurrencevilkår for virksomheder, der udbyder forsikringsprodukter.

Lovforslaget har givet anledning til konkrete bemærkninger og forslag til ændringer på en række punkter, som kan læses i høringssvaret.

 

Høringssvar

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love og om ophævelse af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter

Høring

Høring af forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love og om ophævelse af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde