Høringssvar om ændring af lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed

Publiceret 04-02-2019
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Forsvarsministeriet om rammerne for Center for Cybersikkerhed.

Finans Danmark mener, at der er behov for at styrke Danmarks cybersikkerhed. Et led i dette er, at Center for Cybersikkerhed har de rette værktøjer til at bekæmpe cyberangreb med. Vi støtter derfor lovforslagets intentioner. Men vi finder de brede og upræcise hjemler betænkelige. Herunder giver det især anledning til bekymring, at der er mulighed for, at der skal gives adgang til virksomheders trafik uden retskendelse. Når dette så kombineres med muligheden for at pålægge en virksomhed at tilslutte sig centerets sensornetværk, kan det blive problematisk. Vi foreslår, at tilslutning sker ad frivillighedens vej og i fælles dialog.

Endelig finder vi det væsentligt, at der sker en øget videndeling, og vi opfordrer til, at der sker en endnu tættere dialog på operativ dialog med især de samfundskritiske sektorer. Vi ser gerne denne videndelingsforpligtigelse stærkere understreget i lovforslaget.

 

Mette Stürup

Kontorchef

Høringssvar

Finans Danmarks bemærkninger til lovforslag om ændring af Lov om Center for Cybersikkerhed

Høring

Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (Initiativer til styrkelse af cybersikkerheden)

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde