Høring om mulige kandidater til en ny risikofri referencerente for det danske kronemarked

Publiceret 06-05-2019

Finans Danmark og Pengemarkedskomiteen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til en ny risikofri referencerente for det danske kronemarked. Den nye referencerente kan potentielt blive et supplement til Finans Danmarks eksisterende referencerenter.

Baggrunden for initiativet er, at der internationalt sker en global reform af referencerenterne på baggrund af en anbefaling fra The Financial Stability Board. Fælles for de nye internationale risikofrie referencerenter er, at de udelukkende er baseret på transaktioner og ikke kvoteringer som flere af de bestående refe-rencerenter.

Høringen er åben for alle, der ønsker af afgive et høringssvar. Svarene vil ikke blive offentliggjort, men de vil have stor betydning for arbejdsgruppens videre arbejde, og svarene vil potentielt kunne indgå i anonymiseret form i den endeli-ge rapport fra arbejdsgruppen.

Høringssvar bedes sendt til [email protected]

Høringsperioden begynder den 6. maj og slutter den 31. maj 2019. Konsultationspapiret kan findes her.

De endelige anbefalinger fra Finans Danmark om en ny risikofri referencerente vil blive offentliggjort i juni 2019.

Morten Frederiksen

Kontorchef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde