Gode finansieringsmuligheder for små og mellemstore virksomheder

Publiceret 06-02-2019
Analyse

Bankernes udlån til virksomhederne er til historisk lave renter, og store såvel som små virksomheder oplever et positivt finansieringsklima.

Bankernes renter er over de seneste år faldet til historisk lave niveauer. Ser man på erhvervslån opdelt på små og store lån, er virksomhedernes renter på små lån faldet fra 47 kr. i 2014 ned til 29 kr. pr. lånte 1.000 kr. i 2018. For store lån er renten faldet fra 13 kr. i 2014 til 6 kr. pr. lånte 1.000 kr. i 2018 (fig. 1). Forskellen i renteniveau afspejler den risiko, der er forbundet med det konkrete udlån.

“Små og mellemstore virksomheder, de såkaldte SMV´er, tager typisk mindre lån, og renterne for disse lån er faldet markant siden 2014 fra ca. 4,5 til lige under 3 pct. De lave renter gavner virksomhederne, for det giver plads til nye projekter og investeringer, som styrker forretningen og konkurrenceevnen. Det bidrager til at fastholde gode arbejdspladser på længere sigt”, siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark.

Selv mindre virksomheder oplever finansieringsklimaet er positivt

Samtidig oplever virksomhederne ifølge DI’s virksomhedspanel, at finansieringsklimaet løbende er blevet forbedret siden 2012, hvor niveauet ramte bunden. Det gælder også de helt små virksomheder (1-20 ansatte) samt lidt større (21-50 ansatte), hvor fremgangen har medført, at et vægtet flertal i disse segmenter i de seneste år har oplevet et positivt finansieringsklima (figur 2).

”Samlet set oplever både små og store virksomheder et klart bedre finansieringsklima, end før opsvinget satte ind. Men jeg hæfter mig især ved, at et flertal af de mindste virksomheder også har oplevet en klar bedring siden 2012-2013 og nu vurderer, at finansieringsmulighederne er gunstige,” siger Niels Arne Dam, og fortsætter:

”Den positive udvikling for renter og finansieringsklima betyder dog ikke, at man ikke kan få et nej i banken. Der vil altid være eksempler på virksomheder, der ikke opnår kredit. Ofte hænger det sammen med, at kapitalgrundlaget ikke er stærkt nok. Der er derfor behov for, at vi fastholder fokus på, hvordan vi som samfund giver virksomheder bedre muligheder for at tiltrække risikovillig kapital.”

 

Læs hele Finans Danmarks analyse om virksomhedernes finansieringsmuligheder her

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde