Finans Danmarks kommentar til vismandsrapporten

Publiceret 18-06-2019
Nyhed

Finans Danmark deler vismændenes forslag om en pensionskommission med en bred dagsorden, som også bør have fokus på at skabe lige konkurrence på pensionsmarkedet. Til gengæld betyder usikkerheden om de nye boligskatter, at tiden ikke er til en reduktion af rentefradraget, som ville bidrage til yderligere udsving i boligpriserne. Samtidig undrer det, at vismændene ser bort fra grundskylden i boligbeskatningen.

Finans Danmark er enig med formandskabet i, at en pensionskommission bør undersøge mulige forbedringer af pensionssystemet over en bred kam – herunder også, hvordan der sikres lige konkurrence for alle udbydere af pensionsprodukter. Finans Danmark foreslår derfor bl.a., at en pensionskommission undersøger muligheden for, at banker kan udbyde livrente-lignende pensioner i fri konkurrence med pensionsselskaberne.

Formandskabet foreslår en reduktion i rentefradraget, som uundgåeligt vil føre til lavere boligpriser. Der er behov for at understøtte en stabil udvikling på boligmarkedet i de kommende år, hvor reformen af boligbeskatningen i 2021 og de forsinkede nye boligvurderinger kan give et ustabilt forløb. Man skal derfor være forsigtig med samtidig at reducere rentefradraget i de kommende år. Et lavere rentefradrag vil desuden mindske boligkøbernes interesse for at optage lån med fast rente frem for lån med variable rente.

For så vidt angår boligbeskatning finder Finans Danmark det misvisende, at formandskabet ikke inkluderer grundskylden i deres beregninger. For boligejerne er grundskyld en løbende boligskat ligesom ejendomsværdiskatten, og grundskylden udgør over halvdelen af den samlede løbende beskatning af ejerboliger. Ved at holde grundskylden ude undervurderer formandskabet dermed de reelle skattesatser på ejerboliger markant.

Læs hele Finans Danmarks kommentar til vismandsrapporten her

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde