Finans Danmark forpligter sig globalt til udvikling af bæredygtig samfundsøkonomi

Publiceret 22-09-2019
Nyhed

Den 22. september underskriver Finans Danmark på vegne af den finansielle sektor FN’s Principles for Responsible Banking (PRB) og tilslutter sig derefter Principles for Responsible Investment (PRI). Det er næste skridt i sektorens bidrag til en bæredygtig omstilling af samfundet.

Omstilling til et bæredygtigt samfund kræver store forandringer. Det gælder også den finansielle sektor, der skal finansiere de store investeringer, som omstillingen vil kræve. Med underskrivelse af PRB og PRI, forpligter Finans Danmark sig globalt til at bidrage til FN’s verdensmål og Parisaftalens mål for CO2-reduktion.

”Den finansielle sektor udgør det kredsløb, som bliver helt afgørende for at drive den bæredygtige omstilling frem. Finans Danmark underskriver retningslinjer for både ansvarlig bankdrift og investering, fordi det er de to områder, som er fundamentet for at sikre fremdrift i omstillingen. Og det samfundsansvar tager vi på os,” siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark.

Nordea, Danske Bank, Nykredit og Jyske Bank er med i den front-runner-gruppe af ca. 130 banker på globalt plan, som er med fra starten af, når principperne officielt lanceres i forbindelse med Climate Action Summit og SDG Summit i New York.

”Der er ingen tvivl om, at den bæredygtige omstilling er fremtiden. Både for samfundet og for erhvervslivet. Det er her, fremtidens nye forretningsmuligheder ligger. Og det skal udvikles og udnyttes – ikke bare til gavn for miljøet og klimaet, men også til gavn for vækst og beskæftigelse, og ikke mindst samfundet,” siger Ulrik Nødgaard.

PRB og PRI er udarbejdet i et fællesskab mellem bankerne, investeringsinstitutterne og FN’s miljøorganisation UNEP. PRB består af seks principper, som har til formål at få FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling og Parisaftalens mål for CO2-reduktion integreret i bankernes arbejde fra strategisk niveau til daglig forretning.

PRI består ligeledes af seks centrale principper, som forpligter investorerne til at tage samfundsansvar i forbindelse med deres investeringer. Som brancheorganisation forpligter man sig til at arbejde konkret med implementering af principperne og aktiv promovering af principperne over for alle interessenter.

Tilslutningen til principperne ligger i forlængelse af arbejdet med den bæredygtige omstilling af samfundsøkonomien, som Finans Danmark igangsatte ved etablering af Forum for Bæredygtig Finans. Forummet har siden januar arbejdet med konkrete anbefalinger til, hvordan finanssektoren kan accelerere deres bidrag til en mere bæredygtig verden. Og det er kun blevet mere aktuelt af regeringens ambitiøse mål for en 70% CO2-reduktion og en ny klimalov. 

Allerede i dag tilbyder bankerne flere og flere grønne produkter til deres kunder. Det gælder både de private og erhvervskunderne. Men der skal mere til. 

”Vi ønsker at være en aktiv medspiller i omstillingsprocessen.  Men det kræver, at sektoren selv skal igennem en større omstilling. Bæredygtighed skal indtænkes gennem hele sektorens værdikæde fra kapitalforvalternes produktudvikling, investeringsproces og aktivt ejerskab over distribution og rådgivningsproces til kreditinstitutternes finansieringsvirksomhed.  I Finans Danmark tager vi de nødvendige skridt. Og vi opfordrer alle til at gå med,” siger Ulrik Nødgaard.

Forum For Bæredygtig Finans arbejder videre til slutningen af året, hvor anbefalingerne fremlægges for offentligheden.

 

Fakta:

Læs mere om principperne: PRB og PRI 

Finans Danmarks PRI-medlemmer: 

Accunia
PFA
Formuepleje
Alm. Brand
C WorldWide
Handelsbanken
Jyske Bank
Danske Bank
Bankinvest
Nykredit
Nordea
SKAGEN
Sydbank
DNB Bank
Swedbank
Sparinvest
Lannebo Fonder
SEB
Pensam

 

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde