Finans Danmark er tilfreds med bred aftale om styrket indsats mod finansiel kriminalitet

Publiceret 27-03-2019
Nyhed

Bred politisk aftale sikrer flere ressourcer til Finanstilsynet og SØIK, klarere regler samt bedre muligheder for koordinering og samarbejde. Det skaber tilsammen gode forudsætninger for en styrket indsats mod hvidvask og terrorfinansiering.

Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark, glæder sig over, at der nu ligger en bred politisk aftale, der skal styrke indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering. Det sender et vigtigt signal om, at Danmark tager indsatsen alvorligt, og det bakker Finans Danmark fuldt op om:

”I lyset af de meget kedelige sager, der har været fremme, har sektoren selv oprustet indsatsen mod finansiel kriminalitet på en lang række fronter. Derfor hilser vi den nye aftale velkommen, hvor mange af initiativerne går hånd i hånd med sektorens egen forstærkede indsats. Det er godt, at der afsættes flere ressourcer til Finanstilsynet og ikke mindst SØIK, så de har de fornødne ressourcer, og der er bedre muligheder for at følge op på bankernes indsats."

Flere af forslagene har Finans Danmark selv været optaget af:

”Vi er meget positive over for, at der lægges op til, at Finanstilsynet understøtter sektorens opbygning af en styrket infrastruktur, der bl.a. vil betyde, at bankerne kan advare hinanden om brådne kar. Det har ligget højt på sektorens egen ønskeseddel og drøftes bl.a. i den Task Force mod hvidvask, som Finans Danmark har nedsat. Vi er også glade for, at der skal gennemføres en analyse af mulighederne for at styrke sagkundskaben ved domstolsbehandlingen. Sager om økonomisk kriminalitet er ofte komplekse, og Finans Danmark har flere gange peget på, at en øget finansiel faglighed ved domstolene vil styrke domsbehandlingen”, siger Ulrik Nødgaard.

Et særligt ledelsesansvar for direktions- og bestyrelsesmedlemmer skal man imidlertid overveje nøje:

”Vi anerkender frustrationen over, at det ikke i større omfang er lykkedes at placere et retligt ansvar i lyset af de bankkrak, vi har set i kølvandet på finanskrisen. Men vi er principielt skeptiske over for at indføre regler, der indfører en helt anden juridisk målestok for ledelsesansvar i den finansielle sektor end den, der gælder i det øvrige erhvervsliv”, siger Ulrik Nødgaard, og fortsætter:

”Det ændrer ikke på, at den samlede aftale er en væsentlig styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering, som vi fra sektorens side ser frem til at medvirke til.”

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde