Færre unge investerer i aktier

Publiceret 15-11-2019
Nyhed

På tværs af alder, bopæl og indkomst er andelen af danskere, der investerer i aktier faldet markant siden finanskrisen. Særligt slemt står det til blandt de yngre danskere, der stadig er gamle nok til at have oplevet finanskrisens effekt på deres privatøkonomi. I perioden 2008-2018 faldt andelen af 25-50-årige der investerer i aktier med over 20 pct., og den er fortsat faldende. Det tyder på, at usikkerheden fra finanskrisen endnu ikke helt har sluppet sit tag i danskerne.

Andelen af danskere over 18 år, der investerer i aktier og/eller investeringsfonde, steg i årene op til finanskrisen, men er gradvist faldet frem til i dag. Det er en tendens, der gør sig gældende uanset alder, bopæl og indkomst, men er størst blandt de yngre generationer. Det viser en ny analyse fra Finans Danmark.

Ser man fx på de 30-39-årige, investerede knap 20 pct. i aktier i 2008, mens kun knap 14 pct. af aldersgruppen i dag investerer i aktier. Det svarer til et fald på næsten 30 pct. over 10 år. Den udvikling står i kontrast til 10-året inden finanskrisen, hvor investeringsaktiviteten steg for de fleste aldersgrupper.

”Tallene tyder på, at danskerne stadig ikke helt har rystet finanskrisen af sig. Og det er endda på trods af, at finanskrisen efterhånden ligger en del år tilbage, og at vi i flere år har haft en højkonjunktur, hvor danskernes lønninger og opsparinger har været kraftigt stigende” siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering & Opsparing i Finans Danmark, og fortsætter:

”Det er på mange måder ærgerligt, at det specielt er de unge, der vælger aktive investeringer fra. Dels har de en lang tidshorisont, som kan retfærdiggøre en vis risiko i investeringerne. Dels er det i særdeleshed dem, der kommer til at bøde for den lave rente på det lange sigt. Der er fra politisk hold afgjort behov for tiltag, der kan styrke interessen for at investere blandt de unge.”  

De store fald ses i alle områder af landet og blandt alle indkomstlag. Ser vi stadig på de 30-39-årige kan vi konstatere, at særligt mange folk i kommuner på Sjælland og Nordvestjylland og særligt blandt de lavere indkomstlag har droppet at investere i aktier.

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde