Færre registreres i RKI – men ikke blandt de ældre

Publiceret 12-07-2019
Nyhed

Mens andelen af danskere registreret i RKI er faldet i takt med de senere års fremgang i dansk økonomi, er den uændret, når vi ser på de ældre

”Når andelen af ældre RKI-registrerede ikke falder i de senere år, som vi ser det for de yngre aldersgrupper, skyldes det især to faktorer: De ældres økonomi afhænger først og fremmest af, hvor meget de har sparet op til deres otium og ikke så meget af den seneste udvikling i økonomien. Desuden køber ældre i stigende grad på afbetaling eller tager kviklån”, siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark.

Faldet i RKI-registreringer for de yngre aldersgrupper skal ses i sammenhæng med fremgangen i dansk økonomi, hvor flere er kommet i arbejde og har fået en bedre økonomi. Men de fleste ældre står uden for arbejdsmarkedet, og fremgangen har derfor ikke samme betydning dem. Deres økonomi er højere grad bestemt af, hvor meget de har sparet op til pension i løbet af deres arbejdsliv, og mange ældre har stadig ikke nogen opsparing, når de går på pension. De seneste tal fra 2017 viser, at hver sjette nyligt pensionerede dansker har en pensionsformue på under 200.000 kr. Og trods fremgang i dansk økonomi og danskernes indbetaling til pension generelt, er den gruppe stort set ikke blevet mindre siden 2014.

Bag udviklingen ligger også en stigende tendens blandt de ældre til at benytte andre kreditfaciliteter, såsom køb på afbetaling, kontokort og kviklån. I 2017 udgjorde RKI-anmærkninger fra andre finansieringsselskaber næsten en tredjedel af alle RKI-anmærkninger blandt de ældre. Og hvor resten af befolkningen har haft en stort set uændret brug af sådanne kreditfaciliteter over de seneste år, gør de ældre faktisk mere brug af dem.

”At ældre i stigende grad bruger kreditfaciliteter som fx køb på afbetaling og kontokort kan være udtryk for, at ældre er blevet mere bevidste om de forskellige kreditmuligheder på markedet. Men det er vigtigt, at man tager nogle forholdsregler i forbindelse med kreditter af den type, særligt i en situation, hvor banken har sagt nej. Finans Danmark har udgivet en håndbog til ældre, som ønsker at forberede deres finansielle fremtid, herunder med gode råd om, hvordan man undgår gældsfælder”, siger Niels Arne Dam. 

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde