En særskat vil få samfundskonsekvenser

Publiceret 07-10-2019
Nyhed

Radikale Venstre har i dag foreslået at finansiere en forvandling af landbrugsarealer til skov, natur og græsenge med en særskat på 1 milliard kroner til den finansielle sektor. Det er dog en regning, der vil få åbenlyse konsekvenser for samfundet og for sektorens muligheder for at understøtte den grønne omstilling.

”Man skal vide, at en særskat på banker vil skade vækst og beskæftigelse i Danmark for i sidste ende, er der kun kunderne til at betale. Det viser Finansministeriets egne beregninger også,” siger adm. direktør i Finans Danmark Ulrik Nødgaard.

Faldende indtjening

Forslaget fra Radikale Venstre kommer samtidig med, at bankernes indtjening er under pres. Overskuddet er faldet med 40 procent fra 1. halvår 2017 til 1. halvår 2019. Det skyldes blandt andet, at renteindtægterne er klemt af det lave renteniveau, og at styrket hvidvaskbekæmpelse og regulatoriske tiltag øger de administrative omkostninger. Samtidig er indtjeningen lavere i den finansielle sektor end i resten af erhvervslivet.

”Bankernes indtjeningsgrundlag og forretningsmodel er udfordret og under pres. Vi har set et fald i indtjeningen på 40 pct. fra 2017 til 2019. En særskat, som Radikale Venstre foreslår, vil øge presset yderligere. Forudsætningen for at bankerne kan løfte deres samfundsopgave med at understøtte vækst og udvikling i økonomien, er altså en robust indtjening,” siger Ulrik Nødgaard.

Radikale Venstre begrunder blandt andet forslaget med, at den finansielle sektor skal bidrage til samfundet. Men det gør den finansielle sektor allerede i allerhøjeste grad.

”Faktisk er den finansielle sektor en af de brancher, som bidrager mest til den danske statskasse og til vores velfærd. Alene i 2017 bidrog sektoren med 13 mia. kroner i skatter og afgifter. Penge, som er gået til at finansiere den offentlige velfærd – for eksempel til skoler og sygehuse,” siger Ulrik Nødgaard.

Bæredygtig omstilling

Den finansielle sektor er – lige som Radikale Venstre – også optaget af at sikre den grønne omstilling. Finans Danmark er i fuld i gang med en række tiltag, som skal bidrage til arbejdet med at realisere FN’s verdens-mål og EU’s ambitiøse plan for udmøntningen af Paris-aftalen om at reducere CO2-udslippet. I den anledning har Finans Danmark oprettet Forum for Bæredygtig Finans, som siden januar 2019 har arbejdet intenst med konkrete anbefalinger til, hvordan den finansielle sektor kan bidrage til den grønne omstilling. Og branchen har også tilsluttet sig FN’s principper for ansvarlig bankdrift og investeringer, PRB og PRI. Derudover tilbyder bankerne flere og flere grønne produkter til både de private og erhvervskunderne: Der er blandt andet grønne obligationer, billigere lån til energiforbedringer og elbiler.

”Den finansielle sektor vil gerne være med til at finansiere den bæredygtige omstilling. Vi tager opgaven på os og er en vigtig partner i den omstilling. Det kan jeg frygte bliver sat yderligere under pres med denne særskat. For en særskat svækker muligheden for via långivning at finansiere den grønne omstilling,” siger Ulrik Nødgaard.

Læs mere

Læs vores analyse om bankernes faldende indtjening 

Læs mere om Forum for Bæredygtig Finans

Læs om Finansministeriets beregning her 

 

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde