Ny fælles front skal bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering

Publiceret 28-08-2019

Det er svært at stoppe finansielle kriminelle, når banker og myndigheder i dag ikke må dele oplysninger om kunder og borgere med hinanden. Derfor foreslår Finans Danmark en særlig enhed til deling af konkrete oplysninger mellem myndigheder som politi, efterretningstjeneste, skat og de enkelte banker.

Bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering er en samfundsopgave. Alene ved et tæt samarbejde mellem myndighederne og den finansielle sektor, myndighederne indbyrdes og sektorselskaberne indbyrdes, kan man stoppe de kriminelle.

Men de nuværende regler giver ikke mulighed for sådan et tæt samarbejde. I dag må oplysninger om kunder ikke deles mellem myndigheder og banker – eller bankerne imellem. Det er til fordel for de kriminelle. Ikke for samfundet, myndighederne eller bankerne.

”Hvis en bank har mistanke om, at en kunde begår hvidvask, underretter banken myndighederne. Men hvis kunden så flytter over i en anden bank, må den første bank ikke advare om, at her er en, der bliver efterforsket for hvidvask. Det giver de kriminelle alle kortene på hånden. Det er helt urimeligt”, siger juraprofessor Linda Nielsen, der er formand for Finans Danmark Hvidvask Task Force.

Når myndighederne og bankerne i dag mødes i forskellige hvidvask fora, er det alene overordnede temaer om de lovgivningsmæssige rammer for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og eventuelle overordnede fund fra myndighedernes side, der bliver vendt.

”Samarbejdet mellem myndighederne og bankerne er godt. Men der skal gøres endnu mere. Hvidvask og terrorfinansiering er for alvorligt til ikke at gøre alt, hvad der er muligt for at stoppe det. Her er lovgivningen en stopklods. Vi bør derfor drage nytte af de erfaringer, de har gjort sig i Storbritannien”, siger adm. Direktør i Finans Danmark, Ulrik Nødgaard.

I Storbritannien har myndigheder og banker stor succes med en særlig enhed, der mødes i et fortroligt forum med streng adgangskontrol, nøje overvejelser omkring persondataretlige perspektiver og høje dokumentationskrav.

Finans Danmark foreslår, at der oprettes en lignende enhed i Danmark: Den Fælles Efterretningsenhed for Hvidvask og Terrorfinansiering (FEHT).

”Der er brug for en tilladelse til at drøfte konkrete sager på individuelt og mere generelt kundeniveau. Den FællesEfterretningsenhed for Hvidvask og Terrorfinansiering vil være der, hvor man effektivt kan samarbejde om at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering”, siger Ulrik Nødgaard, adm. Direktør i Finans Danmark.

Juraprofessor Lind Nielsen tilføjer:

”Erfaringerne fra Storbritannien viser, at det kan lade sig gøre – selvom der er strenge regler for persondatabeskyttelse i EU – at dele langt flere informationer, end man gør i Danmark i dag”.

 

 

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde