Den bæredygtige omstilling en god forretning: Det skal udnyttes – ikke bare til gavn for miljøet og klimaet, men også til gavn for vækst og beskæftigelse

Publiceret 18-09-2019
Blog

Den finansielle sektor i Danmark vil forpligte sig til at bidrage til en mere bæredygtig verden. Sektoren forpligter sig til ansvarlig bankdrift og investering.

Bragt i Politiken d. 18. september 2019

Mange står i kø for at opstille mål for en mere bæredygtig verden: FN’s 17 verdensmål, UNFCCC’s Paris-aftale fra 2015 og den danske regerings ambitiøse mål for en 70-procents CO2-reduktion og en ny klimalov. For bare at nævne de mest centrale spillere i ind- og udland.

Det kniber dog en anelse mere, når det kommer til at opstille en klar køreplan for, hvordan og hvornår vi helt præcis kommer i gang, og ikke mindst hvordan vi når i mål.

Det er bestemt ikke vilje eller mod, der mangler. Det er heller ikke mangel på vision. Det er bare komplekst. Mange ting skal spille sammen, både fakta og de reelle handlemuligheder.

Men også en virkelighed, der hele tiden overhales af en teknologisk udvikling, som buldrer af sted ved siden af sideløbende med nye standarder, ny forskning og nye konsekvenser.

Men vi kan alle gøres vores, og vi ved, at mange bække små gør en stor å. Derfor investerer og satser den finansielle sektor i Danmark på bæredygtig omstilling i en grad, vi ikke tidligere har set mage. Men der skal mere til, hvis vi skal have en bæredygtig verden i 2030.

Den slags udsagn forpligter. Og derfor er det et vigtigt skridt, at den finansielle sektor tager samfundsansvaret på sig. Både herhjemme og ude i verden.

Det markerer Finans Danmark blandt andet ved sammen med 100 andre banker og organisationer at tilslutte sig de globale retningslinjer for ansvarlig bankvirksomhed (Principles for Responsible Banking) i New York 22. september i forbindelse med FN’s generalforsamling.

Og efter dem tilslutter Finans Danmark sig også retningslinjer for ansvarlig investering (Principles for Responsible Investment). Alle principper er lavet i samarbejde med FN’s miljøorganisation UNEP.

Formålet med principperne er at få FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling og Paris-aftalens mål for CO2-reduktion integreret i bankernes arbejde fra strategisk niveau til daglig forretning.

Med tilslutning til principperne forpligtes bankerne til løbende at arbejde konkret med implementering af principperne og aktiv promovering af principperne over for alle interessenter.

Med disse underskrifter viser Finans Danmark på vegne af den finansielle sektor i Danmark, at sektoren vil forpligte sig til at bidrage til en mere bæredygtig verden. Men det er klart, at en underskrift eller to ikke kan ændre verden alene.

Derfor har Finans Danmark også nedsat et rådgivende forum (Forum for Bæredygtig Finans), som har arbejdet intensivt siden januar. Forummet består af repræsentanter fra danske virksomheder, ngo’er og andre specialister med særlig indsigt i bæredygtig udvikling.

Repræsentanterne strækker sig fra Oxfam Ibis, WWF, Københavns Universitet og en række banker til Rockwool, Concito, Novozymes og Danmarks Grønne Investeringsfond og flere til.

Vi har i løbet af året debatteret, hvordan den finansielle sektor i Danmark accelererer den bæredygtige omstilling af dansk økonomi. Meget er allerede sket, og bankerne tilbyder flere og flere produkter til deres kunder.

Ulrik Nødgaard

Administrerende direktør

Forum for Bæredygtig Finans

Finanssektoren har som en vigtig del af samfundet et medansvar for, at vi i fællesskab sikrer et bedre klima og miljø. Forum for Bæredygtig Finans skal kortlægge og komme med anbefalinger til, hvordan sektoren kan bidrage til en bæredygtig omstilling af økonomien.

Læs mere

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde