Danskernes indlån stiger over hele landet mens nyinvesteringerne er tæt på nul

Publiceret 02-05-2019
Nyhed

Danskernes indlån i pengeinstitutter runder nu 900 mia. kr. Trods en indlånsrente på nul og fornuftige afkast på investeringer lader danskerne altså stadig større beløb stå i banken i stedet for at investere pengene. Indlånene er steget mest i kommuner i og omkring København, hvor beskæftigelsen og indkomsterne også er steget meget, mens kommunerne på Lolland har oplevet de mindste stigninger.

Danskernes indlån i bankerne begyndte at stige mærkbart i 2015-2016, og stigningerne er fortsat med uændret styrke over det seneste år. Siden marts 2016 er danskernes indlån i banker steget fra 775 til 900 mia. kr. Det svarer til en stigning på over 5 procent pr. år. I samme periode har danskernes nyinvesteringer i aktier, investeringsbeviser og obligationer stort set været lig nul. Danskernes investerede formue er dog steget over perioden siden 2016, men det skyldes udelukkende kursgevinster. Det viser netop vigtigheden af, at danskerne investerer flere af deres frie, opsparede midler.

”Det er positivt, at danskerne sparer op til en regnvejrsdag. Man skal bare være opmærksom på, at renten på ens bankindestående er lav – for tiden er den typisk i nærheden af nul procent. Man bør derfor overveje, om man skal investere en større del af sine frie midler i aktier eller andre værdipapirer, hvor der er mulighed for et større afkast”, siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark, og fortsætter:

”Her kan den nye aktiesparekonto være et godt bud, hvis man vil have sine penge ud at arbejde med mulighed for et større afkast. Man kan indsætte op til 50.000 kr. på kontoen, og det beløb kan investeres i børsnoterede aktier og aktiebaserede investeringsfonde. En af aktiesparekontoens fordele er blandt andet lavere skat på afkastet, og værdiændringen i kontoen opgøres af ens pengeinstitut ved årets udgang. Aktiesparekontoen gør det derfor nemt og attraktivt at investere”.

Stigningen i indlån ses i hele landet. Fra slutningen af 2015 til slutningen af 2017 havde tre ud af fire kommuner en årlig vækst i indlån pr. voksen på mere end fire procent. Udviklingen skyldes i høj grad den stigende beskæftigelse og indkomst i perioden, og der ses da også de højeste stigninger i indlån pr. voksen i og omkring København, hvor beskæftigelsen og indkomsterne er steget mest siden finanskrisen. Omvendt ses de laveste stigninger i indlån i kommuner i yderområderne fx på Lolland, hvor mange fraflytter for at starte uddannelse og arbejde andre steder i landet.

 

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde