Danskerne sætter stadig flere penge i banken

Publiceret 30-01-2019
Nyhed

Danskerne lægger stadig mere til side i banken, viser nye tal fra Nationalbanken. I december 2018 var husholdningernes samlede indestående i banken på 980 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på 4,6 pct. i forhold til december 2017. Det vil med andre ord sige, at hver voksen dansker i gennemsnit har 215.000 kr. stående i banken. Disse store beløb står i banken til en meget lav rente.

“Det er positivt, at danskerne sparer op og er rustede til at betale uforudsete udgifter. Man skal dog også holde sig for øje, at det kan være fordelagtigt for mange danskere at investere flere af deres penge, for på den måde er der mulighed for at få et større afkast over tid”, siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering & Opsparing i Finans Danmark.  

Ifølge en afkastrapport af Finans Danmark fra 2018 vil det i stort set alle tilfælde give et højere afkast over et 10-årigt stræk at investere i investeringsfonde end at lade pengene stå på bankbogen. Dette på trods af nedgang i investeringsafkastet i 2018. Hvis de danske husholdninger i perioden 2008-2018 havde investeret 50 pct. af deres indestående i banken, kunne de have været mellem 85 og 228 mia. kr. mere værd i dag afhængig af, hvilket mål for indestående på bankbogen, der anvendes, og hvilken risiko pengene var blevet placeret til. 

Danskerne har altså store muligheder for at få mere ud af deres opsparede midler“, siger Birgitte Søgaard Holm.  

Hun fremhæver derfor aktiesparekontoen som er et nyt initiativ fra regeringen, der skal fremme investeringslysten hos danskerne. Fra 1. januar 2019 er det muligt at indsætte 50.000 kr. på kontoen, og det beløb kan investeres i børsnoterede aktier og aktiebaserede investeringsfonde.  

“Fordelene ved aktiesparekontoen er blandt andet, at skatten på afkast er 17 pct., og værdiændringen i kontoen opgøres af ens pengeinstitut ved årets udgang. Aktiesparekontoen gør det derfor attraktivt og nemt for danskerne at investere”, siger Birgitte Søgaard Holm. 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde