Danske fonde vinder markedsandele

Publiceret 20-11-2019
Nyhed

De europæiske investeringsfonde har mere end fordoblet deres investeringer siden 2008. For danske fonde er der tale om næsten en tredobling og de øger dermed deres markedsandel.

Siden finanskrisen slog bunden ud af værdipapirmarkederne i 2008, har de europæiske investeringsfonde fået et flot come-back. Tal fra den europæiske brancheorganisation for kapitalforvaltere (EFAMA) viser, at de samlede aktiver, der forvaltes af europæiske investeringsfonde, er steget fra 5.500 mia. Euro i 2008 til 12.500 mia. Euro i 2018, og det svarer til en stigning på 127%. Tages der udgangspunkt i fondenes hjemland, har de danske investeringsfonde i perioden fra 2008 og frem til 2018 næsten tredoblet deres investeringer fra 98 mia. Euro til 273 mia. Euro. Danske fonde har dermed øget deres markedsandel fra 1,6% i 2008 til 1.9% i 2017.

”Væksten i de europæiske investeringsfonde overstiger med flere længder væksten i samfundsøkonomien i samme periode, og fondenes betydning for investering og opsparing er derfor større i dag end for 10 år siden. For investorerne har investeringsfonde stor værdi, da de sikrer en god risikospredning og mulighed for at investere i aktiver, som man ellers ikke som privat investor har adgang til”, siger Birgitte Søgaard Holm, direktør i Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Investeringsfondenes betydning for samfundsøkonomien kommer også til udtryk på anden måde. EFAMA vurderer, at den europæiske investeringsfondsbranche tilsammen beskæftiger op mod 110.000 medarbejdere. Undersøgelser fra Frankrig viser, at for hver direkte ansat i branchen skabes der 4,6 fuldtidsstillinger i tilknyttede brancher. EFAMA skønner på den baggrund, at der er op mod 610.00 personer, der beskæftiger sig direkte eller indirekte med kapitalforvaltning. Finans Danmark vurderer, at den danske investeringsfondsbranche direkte beskæftiger mellem 2.000 og 2.500 fuldtidsansatte. Overfører man erfaringerne fra Frankrig til danske forhold betyder det, at mellem 9.200 og 13.200 fuldtidsansatte er direkte eller indirekte beskæftiget med investeringsfonde.

Se EFAMA's analyse her

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde