Bankernes overskud faldt 10 mia. kr. i 2018

Publiceret 02-04-2019
Nyhed

Overskuddet i de 18 største danske banker og realkreditinstitutter er faldet fra 41 mia. kr. i 2017 til 31 mia. kr. i 2018. Det skyldes bl.a. et turbulent år på aktiemarkederne og ekstremt lave renter.

”En af hovedforklaringerne bag bankernes faldende overskud er den turbulente udvikling på aktiemarkederne i 2018, især mod årets slutning. Det har medført en kraftig nedgang i bankernes handelsindtægter sammenlignet med 2017, hvor bankerne nød godt af fremgangen på aktiemarkederne,” siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark. Han pointerer samtidig, at de 18 banker i 2018 foretog samlede nedskrivninger på knap 1 mia. kr. Det er et lavt niveau for nedskrivninger, men dog højere end i 2017, hvor nye nedskrivninger var så lave, at bankerne samlet set havde plus på den konto.

”Bankernes indtjening er også påvirket af, at deres renteindtægter er under stigende pres fra de meget lave renter. Bl.a. betaler bankerne negative renter på deres indestående i Nationalbanken, mens ingen banker opkrævede negative renter for privatkunderne i 2018. Det hører også med, at bekæmpelse af hvidvask og skærpet compliance har øget bankernes omkostninger,” siger Niels Arne Dam.

Bankerne forrentede egenkapitalen med ca. 8 pct. i 2018

Sættes overskuddet i forhold til egenkapitalen, får vi forrentningen af egenkapitalen – altså et udtryk for, hvilken forrentning aktionærerne opnår på deres investering. Den lavere indtjening i 2018 slår også ud i en lavere forrentning end året før: I 2018 var forretningen på godt 8 pct., mens den var over 11 pct. i 2017.

”Investorerne forventer, at bankerne kan levere et afkast, som kan matche alternative placeringer af deres kapital. Bankerne skal derfor løbende levere en sund og robust indtjening, hvor der naturligvis kan være udsving fra det ene år til andet. Samtidig er det vigtigt, at sektoren udvikler sig og fortsat tilbyder relevante og konkurrencedygtige produkter til kunderne,” siger Niels Arne Dam.

 

Sådan har vi gjort

Analysen omfatter de 19 største danske bank- og realkreditkoncerner i perioden 2012-2017, og de 18 største bank- og realkreditkoncerner i 2018, efter Ringkjøbing Landbobank opkøbte Nordjyske Bank*:

 

 • Danske Bank A/S
 • Jyske Bank
 • Sydbank
 • Spar Nord Bank
 • Arbejdernes Landsbank
 • Ringkjøbing Landbobank
 • Saxo Bank
 • Vestjysk Bank
 • Sparekassen Kronjylland
 • Sparekassen Sjælland-Fyn
 • Nordjyske Bank
 • Lån & Spar Bank
 • Sparekassen Vendsyssel
 • Jutlander Bank
 • Den Jyske Sparekasse
 • Nykredit Realkredit
 • Nordea Kredit Realkredit
 • DLR Kredit
 • Realkredit Danmark

Danske Bank A/S ejer bl.a. Realkredit Danmark og Danica. I denne analyse er overskud og egenkapitalforretning for hele koncernen, mens renteindtægter, omkostninger og nedskrivninger mv. specifikt er for på bank- og realkreditdelen af koncernen.

*Nordea Bank er i dag under finsk tilsyn, og er derfor udeladt i denne analyse i alle årene. Nordea Kredit er til gengæld med.

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde