Bankernes afkast ligger i den lave ende

Publiceret 02-05-2019
Nyhed

Bankernes forrentning lå i 2018 på 8,6 pct., mens den for de ikke-finansielle virksomheder i C25-indekset var 22,7 pct.

 

En gennemgang af de 18 største danske banker (inkl. realkreditinstitutter) samt de øvrige C25-virksomheders regnskaber viser, at bankernes afkast i 2018 var beskedent, når man sammenligner med andre toneangivende danske virksomheder. Det gælder, selvom de danske bankers indtjening og afkast ligger pænt sammenlignet med andre europæiske banker.

De danske bankers gennemsnitlige forrentning lå således på over 8 pct. i 2018, mens virksomhederne i C25-indekset (fraregnet de banker, der er med i indekset) i gennemsnit havde en forrentning på godt 22 pct.*

“Afkastet til investorerne i de danske banker er beskedent, når man sammenligner med afkastet i andre større danske virksomheder, og der er altså ikke tale om en overnormal forrentning - tværtimod. Det er et mønster, vi genkender fra tidligere år,” siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark og fortsætter:

“Resultatet for 2018 viser, at der er stor spredning i egenkapitalforrentningen for virksomhederne i C25-indekset. Virksomheder som Novo Nordisk og SimCorp har forrentning af deres egenkapital på op imod 80 pct., mens kun få af de øvrige ikke-finansielle virksomheder i C25 giver under 10 pct. Bankernes forrentning er generelt mere ensartet, og de fleste har et mere beskedent afkast i lejet 4-12 pct.”

I 2017 var bankernes forrentning godt 12 pct., mens forrentningen var godt 17 pct. for C25-virksomhederne (ekskl. banker). Mens fremgangen i dansk økonomi fortsatte i 2018, og de ikke-finansielle virksomheder øgede deres afkast til aktionærerne, faldt afkastet altså for bankerne. Det skyldes bl.a., at bankernes handelsindtægter blev trykket af den turbulente udvikling på aktiemarkederne i slutningen af 2018 og de meget lave renter, som presser bankernes renteindtægter.

”Bankernes afkast er beskedent og generelt med mindre udsving, end vi ser i andre brancher. Det afspejler noget grundlæggende i bankernes forretningsmodel. Bankerne er samtidig stærkt reguleret og under skarpt tilsyn, hvilket gør dem mere robuste, men også sætter begrænsninger for deres indtjeningsmuligheder sammenlignet med andre virksomheder,” konkluderer Niels Arne Dam.

 

*Afgræsninger og definitionen på arbejdende kapital har betydning for den præcise forrentning af egenkapitalen. Her er anvendt aktionærernes afkast. Se evt. boks 1 i https://finansdanmark.dk/media/37255/indtjening-i-sektoren-en-analyse-af-2017.pdf for uddybning af forskellige definitioner.

 

 

Metode: Analysen omfatter de 18 største danske bank- og realkreditkoncerner:

 • Danske Bank A/S
 • Jyske Bank
 • Sydbank
 • Spar Nord Bank
 • Arbejdernes Landsbank
 • Ringkjøbing Landbobank
 • Saxo Bank
 • Vestjysk Bank
 • Sparekassen Kronjylland
 • Sparekassen Sjælland-Fyn
 • Nordjyske Bank
 • Lån & Spar Bank
 • Sparekassen Vendsyssel
 • Jutlander Bank
 • Den Jyske Sparekasse
 • Nykredit Realkredit
 • Nordea Kredit Realkredit
 • DLR Kredit
 • Realkredit Danmark

Danske Bank A/S ejer bl.a. Danica Pension. Overskuddet og egenkapitalforretningen er for hele koncernen og Danica (samt andre datterselskaber) indgår derfor i tallene.

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde