Afdæmpede konjunkturer ses også i virksomhedernes banklån

Publiceret 12-11-2019
Nyhed

Det nuværende økonomiske opsving satte ind i 2013, men først i 2017 begyndte virksomhederne samlet set at låne flere penge i bankerne. Efter stigninger i udlånet fra 1. kvartal 2017 og frem til 1. kvartal i år på i alt 14 mia. kr. har vi siden set en opbremsning i bankernes udlån til de danske virksomheder, så det i 3. kvartal 2019 lå knap 2 mia. kr. lavere end i 1. kvartal. Ifølge bankernes kreditchefer skyldes opbremsningen, at virksomhedernes efterspørgsel på nye lån er vigende.

”Efter pæn fremgang i bankernes udlån til erhvervslivet i både 2017 og 2018, har vi over det seneste godt halve års tid set en opbremsning. Det skal ses i sammenhæng med den generelle tendens til, at de økonomiske konjunkturer nu afdæmpes både herhjemme og i udlandet, bl.a. under indtryk af Brexit og spændinger i den internationale handel. Den internationale uro har også negative virkninger på dansk erhvervsliv, ikke mindst på villigheden til at investere. Det slår igennem på virksomhedernes efterspørgsmål på lån i bankerne,” siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark.

Han hæfter sig således ved den seneste udlånsundersøgelse fra 3. kvartal fra Nationalbanken, der viser, at bankernes kreditchefer melder om faldende efterspørgsel på lån fra både eksisterende og nye kunder. Samtidig melder de om fortsatte lempelser i bankernes kreditstandarder, selv om de nu er mindre end, hvad vi så tidligere i opsvinget.

”Når vi sammenholder kreditchefernes meldinger til Nationalbanken med de meget lave renteniveauer og bankernes indlånsoverskud, tegner det et klart billede af, at udfladningen i virksomhedernes lån skyldes en svag udvikling i virksomhedernes efterspørgsel på nye lån,” siger Niels Arne Dam.

”Vi står nu i en situation, hvor et af de længste opsving i dansk økonomi i nyere tid synes at løje af. Det er bemærkelsesværdigt, at mange danske virksomheder efter så langt et opsving ikke har investeret mere i nye løsninger, udstyr og teknologier. Det har medvirket til, at bankernes udlån til virksomhederne har udviklet sig så moderat under dette opsving,” slutter Niels Arne Dam.

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde