Undersøgelse: Stigende renter kan rykke flere boligejere mod fast rente

Publiceret 20-04-2018
Nyhed

Aktuelle tal fra Finans Danmarks udlånsstatistik viser, at fire ud af ti af boligejernes eksisterende realkreditlån er med fast rente. I 1. kvartal var seks ud af ti nye lån til boligejere med fast rente. Stiger renten, vil endnu flere boligejere vælge at rykke mod fast rente.

 En undersøgelse foretaget af Epinion for Finans Danmark viser, at hver fjerde boligejer forventer stigende renter det næste år. Tre ud af ti boligejere, der forventer stigende renter, og som ikke har fast rente, svarer, at det er sandsynligt, at de vil skifte til et lån med fast rente. Næsten halvdelen angiver, at det ikke er sandsynligt, at de vil skifte til et lån med fast rente.

”Vores undersøgelse viser, at de fleste boligejere, som forventer stigende renter, har overvejet situationen. Tre ud af ti boligejere med lån uden fast rente svarer, at det er sandsynligt, at de vil skifte til lån med fast rente. Et fastforrentet lån giver boligejeren sikkerhed for renten i hele lånets løbetid, og boligejerne bør være opmærksomme på, at renten på et fastforrentet lån kan være højere, hvis renterne først har bevæget sig op, og man ønsker at skifte.” siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

Blandt boligejere, der forventer stigende renter og som har afdragsfrit lån med variabel rente, svarer fire ud af ti, at det er sandsynligt, at de vil skifte til et fastforrentet lån. Lidt flere angiver, det ikke er sandsynligt, at de vil skifte.

”Har man et afdragsfrit lån, så vil en rentestigning betyde en forholdsvis større månedlig ydelse, end hvis man betaler afdrag på lånet. Her udgør afdraget nemlig en væsentlig del af ydelsen på lånet, og så betyder en rentestigning relativt mindre for den månedlige ydelse. Det giver derfor god mening, at boligejere med afdragsfri lån i højere grad svarer, at det er sandsynligt, at de skrifter til et lån med fast rente,” siger Ane Arnth Jensen.

 

Svar på spørgsmålet ”I lyset af udsigterne til at renten vil stige, hvor sandsynligt er det så, at du vil skifte til fastforrentet lån?”

Spørgsmålet er besvaret af boligejere, der forventer stigende renter på boliglånet det kommende år.

  Nuværende lån: Ikke fast rente og uden afdrag Nuværende lån: Ikke fast rente og med afdrag
Meget sandsynligt 20,6 pct. 3,4 pct.
Sandsynligt 20,3 pct. 15,5 pct.
Hverken eller 12,0 pct. 22,5 pct.
Ikke sandsynligt 33,0 pct. 24,8 pct.
Meget lidt sandsynligt 10,4 pct. 26,5 pct.
Ved ikke 3,7 pct. 7,3 pct.
Total 100,0 pct. 100,0 pct.

Kilde: Epinion for Finans Danmark

 

Udlånsstatistik 1. kvartal 2018.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde