Udenlandske investorer ser fidus i længere løbetider

Publiceret 28-02-2018
Nyhed

Realkreditobligationer med en løbetid på mere end 20 år udgør nu over en tredjedel af udlandets beholdning af danske realkreditudstedelser.

For seks år siden udgjorde realkreditudstedelser med en løbetid på 20 år eller derover godt 20 pct. af udlandets samlede beholdning af danske realkreditudstedelser. På det tidspunkt var de kortere løbetider på op til fem år dominerende. I dag har godt 35 pct. af udlandets samlede beholdning af danske realkreditudstedelser en løbetid på mere end 20 år.

”De seneste år har flere låntagere valgt lange fastforrentede lån, og en stor del af finansieringen er på udenlandske hænder. Det til trods for at ikke alle investorer rundt om i verden er vant til realkreditobligationer med løbetider på op til 30 år i deres hjemland,” siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, og fortsætter:

”Kendskab og tillid til et værdipapir er altafgørende, når investorer træffer investeringsbeslutninger. Blandt andet af hensyn til investorerne harmoniserede realkreditinstitutterne i 2015 udtrækningen af realkreditobligationer til europæisk standard. Når investorerne modtager penge fra låntagernes afdragsbetalinger og konverteringer, foregår det nu på en måde, som udenlandske investorer kender i forvejen. Derfor er det glædeligt at se, at også udlandet kan se fordele i den danske realkreditmodel og obligationerne bag de lange fastforrentede lån.”

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde