Svar vedr. nye EU-regler for covered bonds

Publiceret 23-03-2018
Nyhed

Finans Danmarks ser mange gode elementer i Europa-Kommissionens forslag til fælles europæisk rammelovgivning for covered bonds.

I Finans Danmarks kommentarer til Finanstilsynets grund- og nærhedsnotat om EU-Kommissionens direktiv-og forordningsforslag til harmonisering af reglerne for covered bonds i EU fremhæves mange positive elementer. Det er Finans Danmarks vurdering, at forslaget er et rigtig godt udgangspunkt for etableringen af en fælles europæisk rammelovgivning for covered bonds. Forslaget lægger op til at fastholde covered bonds høje kvalitet ved at anerkende specifikke typer af aktiver, der kan ligge til sikkerhed for obligationerne. Og til øvrige aktiver af høj kvalitet stilles specifikke krav. Forslaget definerer desuden en række grundlæggende egenskaber ved covered bonds og fastholder og præciserer et særligt offentligt tilsyn med udstedere af covered bonds. Det er krav, som er med til at give en høj grad af sikkerhed for investorerne.

Finans Danmark bakker derfor op om Kommissionens forslag, der er med til at understøtte og udbygge den stabile finansieringskilde, som covered bonds er. Covered bonds giver billig finansiering af boliger, erhvervsejendomme og skibe.

I de kommende forhandlinger i EU er det vigtigt at holde fast i anerkendelsen af både universalbankmodellen og specialbankmodeller, herunder dansk real- og skibskredit og de gode elementer, der ligger i forslagene, så covered bonds fortsat kan være en ekstrem sikker og stabil finansiering af meget høj kvalitet.

 

 

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

Kommentar

Nye EU-regler for covered bonds afspejler en balanceret harmonisering

Kommissionens forslag

Legislative proposal on covered bonds

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde