Styrket nationalt værn mod cyberangreb er nødvendigt

Publiceret 15-05-2018
Nyhed

Regeringen har i dag lanceret et nyt cyberudspil. Udspillet skal opruste den danske cybersikkerhed og sikre et værn mod potentielle angreb på den digitale infrastruktur. Et vigtigt og nødvendigt tiltag, lyder det fra Finans Danmark.

I takt med, at digitaliseringen buldrer afsted, øges risikoen samtidig for cyberangreb – både mod virksomheder, borgere og den offentlige digitale infrastruktur. Derfor er der grund til at rose regeringen for at lancere en ny cyberstrategi, der skal skabe en mere tryg digital hverdag for danskerne.

”Der er ingen tvivl om, at med den øgede digitalisering, rykker kriminaliteten også med. Derfor skal vi have et større fokus og et bedre forsvar mod cyberkriminalitet. Udspillet indeholder en række initiativer, som kan bidrage til at holde IT-kriminelle ude af vores systemer,” understreger adm. direktør i Finans Danmark Ulrik Nødgaard.

Med regeringens udspil bliver der blandt andet sat fokus på sikkerheden i de såkaldte samfundskritiske sektorer. Her lægger regeringen op til, at hver sektor skal øge samarbejdet om at styrke cybersikkerheden, og det skal kortlægges, hvordan sektorerne er gensidigt afhængige af hinanden.

”Det er afgørende, at de enkelte samfundskritiske sektorer har en forpligtelse til at forbedre sin robusthed. I finanssektoren har vi allerede gennemført flere tiltag i forhold til forsvaret mod organiserede it-kriminelle og avancerede hackergrupper. Bankerne i Norden har blandt andet skabt et Nordic Financial CERT, hvor den finansielle sektor i hele norden deler oplysninger om cyberangreb,” siger Ulrik Nødgaard.

Regeringens udspil byder også på et nyt partnerskab for øget cybersikkerhed og ansvarlig datahåndtering i dansk erhvervsliv. Finans Danmark har takket ja til at deltage og bidrage.

”Et fælles samarbejde på tværs af virksomheder, organisationer og den offentlige sektor vil være med til at skabe et endnu stærkere værn mod IT-kriminelle. Finanssektoren bruger mange ressourcer på at bekæmpe cyberangreb og håndtere data forsvarligt. Og vi udgør en vigtig kerne i den kritiske digitale infrastruktur. Så vi er glade for at kunne bidrage med vores viden og input i et nyt erhvervspartnerskab,” siger Ulrik Nødgaard.

Sidst men ikke mindst glæder Finans Danmark sig over en styrket og mere centraliseret politiindsats mod økonomisk it-kriminalitet i regeringens udspil.

”Det er vigtigt, at der fortsat arbejdes på at etablere et stærkt center til bekæmpelse og efterforskning af cyberkriminalitet – særligt i økonomiske sager. Det vil skabe større videndelingen på tværs af landet, styrke politiets kompetencer og have en positiv indflydelse på opklaringen af sager,” siger Ulrik Nødgaard.

Se regeringens nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed her.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde