Større tab på netbankangreb men stadig på acceptabelt niveau

Publiceret 04-05-2018
Nyhed

Helt nye tal fra Finans Danmark viser, at det samlede tab i forbindelse med netbankangreb via fraud og malware steg med ca. 3.1 mio. kr. i 2017. Til gengæld var der en tilbagegang i antallet af angreb via social engineering. Det er fortsat vurderingen, at det samlede tab ligger på et acceptabelt niveau.

Bankernes indberetninger om netbankangreb for 2017 viser en stigning i det samlede tab i forhold til 2016. I 2017 var tabet på ca. 11. mio. kr., hvor det i 2016 var på ca. 7.2 mio. kr., altså en stigning på ca. 3.8 mio. kr.

Til gengæld var omfanget af social engineering gennem phishing (email), smishing (sms) og vishing (telefon) væsentlig lavere i 2017. Her faldt antallet af sager fra 1790 sager i 2016 til 792 sager i 2017. Desuden var der et fald i tab som følge af social engineering, der i 2016 blev opgjort til ca. 6.3 mio. kr., hvor tabet i 2017 er på 5.7 mio. kr.

Stigningen i det samlede tab skal dog ses i sammenhæng med ”bibliotekssagerne”, der dækker over en række konkrete hændelser rettet mod pc’er placeret på offentlige biblioteker rundt i landet. Her havde kriminelle installeret en såkaldt ”keylogger” på udvalgte pc’er. Det samlede tab i 2017 som følge af bibliotekssagerne er på ca. 3,2 mio. Bankerne har i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen og Nets i december 2017 etableret en løsning, der forhindrer lignende sager i fremtiden. Ud over bibliotekssagerne er der set en stigning i antallet af sager inden for diverse former for bedrageri.

”Modregner vi tabet på bibliotekssagerne, er det samlede tab som følge af netbank misbrug for 2017 på niveau med 2016. Det er derfor vurderingen, at det samlede tab for 2017 fortsat er på et acceptabelt niveau,” siger Michael Busk-Jepsen, digitaliseringsdirektør i Finans Danmark, og fortsætter:

”Selvom vi har set et fald i social engineering, så er det stadig den hyppigste kriminalitetsform. Derfor er det fortsat vigtigt, at brugerne passer godt på deres private oplysninger.”

Der ses en fortsat udvikling i de angrebsmetoder, som de kriminelle anvender, og derfor arbejder bankerne løbende på at blive bedre til at identificere og forhindre netbankindbrud. Et væsentligt indsatsområde er den forebyggende indsats. Derfor gennemførte bankerne i efteråret 2017 oplysningskampagnen ”Vi holder hackerne ude” i samarbejde med Digitaliseringstyrelsen, e-mærket og Forbrugerrådet Tænk. Kampagnen skal bl.a. styrke borgernes opmærksomhed på opbevaring af NemID nøglekort og styrke deres evne til at spotte phishing og smishing henvendelser.

 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

 undefined 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde