Stærk økonomi og ”omvendte” nedskrivninger gav store overskud

Publiceret 26-03-2018
Nyhed Analyse

En stærk dansk økonomi og ekstraordinært lave nedskrivninger betyder, at flere danske bank- og realkreditselskaber i 2017 har opnået de største overskud i deres historie.

Det viser en ny analyse af bank- og realkreditkoncernernes årsregnskaber foretaget af Finans Danmark.

”Når det går godt i økonomien generelt, så går det også godt for den finansielle sektor. Det så vi tydeligt sidste år. Det er for eksempel helt ekstraordinært, at nedskrivningerne, altså bankernes tab på udlån, nu har nået så lavt et niveau, at det samlet set er en indtægt for sektoren og ikke en udgift,” siger Ulrik Nødgaard, adm. direktør i Finans Danmark.

Udover de lave nedskrivninger dækker indtjeningen sidste år også over, at sektoren har haft store indtægter på kursreguleringer, blandt andet som følge af et stigende aktiemarked i 2017.

Indtjeningen i de 17 største bank- og realkreditkoncerner nåede således op på næsten 40 mia. kr. i 2017 mod 34 mia. kr. i 2016. Tages der højde for den almindelige prisudvikling i samfundet, er resultatet efter skat i 2017 dog omtrent på niveau med resultatet i 2007.

Ulrik Nødgaard peger dog på, at den pæne indtjening sidste år i væsentligt omfang er baseret på midlertidige forhold.

”Vi kan i sagens natur ikke forvente, at de meget lave nedskrivninger og de store kursgevinster vil vare ved i en lang årrække. Derfor har vi set mange i sektoren polstre sig i disse gode tider, så de også vil kunne drive sunde forretninger, hvis der skulle komme en nedgang i økonomien,” siger Ulrik Nødgaard.

Læs hele analysen: Indtjening i sektoren - Bank- og realkreditkoncerners årsregnskaber 2017

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde