Rekordhøje udbytter på 37 mia. kr. til investorerne i de danske investeringsfonde

Publiceret 09-02-2018
Nyhed

Danske investeringsfonde udbetaler i de første måneder af 2018 samlede udbytter på ca. 37 mia. kr. til investorerne. Den største del af beløbet er allerede udbetalt.

Investering Danmark anslår, at de samlede udbytter i fonde målrettet private investorer bliver ca. 37 mia. kr. Det er rekordhøjt og skyldes bl.a. de høje afkast i investeringsfondene de senere år. Også dollarfaldet sidste år har været med til at øge udbytterne i fonde med valutaafdækning.

Investorerne skal være opmærksomme på, at udbytterne ikke automatisk investeres igen, medmindre man har indgået en aftale med banken.  Udbytterne vil i så fald blot stå på en kontantkonto, som typisk giver 0 pct. i rente.

 ”Hvis man ikke skal bruge pengene her og nu, vil jeg anbefale at geninvestere udbytterne med det samme. Geninvestering sikrer det højeste afkast på lang sigt, og de seneste kursfald gør det lidt mere attraktivt at gøre det. Desuden kan man benytte lejligheden til at justere balancen i porteføljen”, siger Eric Pedersen, formand for Investering Danmark

Om udbytterne i de danske investeringsfonde:

Udbytterne indgår i beregningerne i afkast i investeringsfondene. Indre værdi falder når udbytterne udbetales, svarende til udbyttebeløbet. Flere investeringsfonde tilbyder ordninger, hvor udbytterne automatisk geninvesteres, efter at skatten er trukket fra. Investorer, som ikke er tilmeldt ordninger med automatisk geninvestering, skal selv sørge for at geninvestere udbytterne. I forbindelse med aftaler om porteføljepleje, vil udbytter automatisk blive reinvesteret af banken.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde