Rekord få bankklager: Danskerne klager mest over lån og betalinger

Publiceret 20-02-2018
Nyhed

Igen i 2017 dykkede antallet af klager over de danske banker, og man skal nu ti år tilbage for at finde færre klager over bankerne. Når en sag alligevel ender i Pengeinstitutankenævnet handler klagen oftest om lån eller betalinger. Det viser nye tal fra Pengeinstitutankenævnet.

Ankenævnet modtog i alt i 2017 335 klager fra danske bankkunder. Heraf handlede 105 om forskellige forhold omkring kundernes lån i banken, mens 91 handlede om betalinger.

Det fortæller Kenneth Joensen, juridisk direktør i Finans Danmark.

”Betalinger og lån er to store forretningsområder for bankerne, og det er derfor ikke overraskende at en forholdsvis stor andel af klagerne er på de områder. Alt i alt er det samlede klagetal fortsat faldende efter toppen i kølvandet på finanskrisen, hvilket er glædeligt,” fortæller Kenneth Joensen og fortsætter:

”Det ser vi også som et udtryk for, at både kunderne og bankerne er blevet bedre til at finde en løsning i de tilfælde, hvor der opstået uenigheder mellem kunden og banken. Mange banker har gjort en indsats netop for at få reduceret antallet af klager, og det ser vi nu belønner sig,” siger Kenneth Joensen.

Ikke siden årene før finanskrisen har der været så få klager over bankerne fra kunderne. Ifølge Kenneth Joensen skyldes det blandt andet at bankerne i dag alle har en klageansvarlig, der sørger for at tage hånd om kundens utilfredshed, allerede inden det bliver nødvendigt at involvere ankenævnet.

”Den klageansvarlige sørger for, at sagen bliver behandlet i banken af en, der ikke er part i den. Oftest kan banken og kunden faktisk finde en god løsning for begge parter ved at få nogle nye øjne på sagen og at tage en dialog om problemet. Når det så ikke er tilfældet har vi et effektivt og uafhængigt klageorgan - Pengeinstitutankenævnet - hvor kunden så kan henvende sig,” forklarer Kenneth Joensen.

Tallene viser samtidig, at de sager, hvor kunden fik ankenævnets ord for, at der rent faktisk var noget at komme efter, også faldt i 2017.

Ud af 335 fik 30 kunder helt eller delvist medhold i deres klage til ankenævnet. Svarende til 9 pct. Året før var tallet 34 ud af 344 svarende til 10 pct.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde