Positiv udvikling i tvangsauktioner breder sig til hele landet

Publiceret 05-01-2018
Nyhed

Udviklingen i antallet af tvangsauktioner i kommunerne uden for byerne følger fortsat med de større danske byer. Det viser Finans Danmarks analyse af tvangsauktioner på tværs af kommuner på baggrund af tal fra itvang.dk. itvang.dk indsamler information om danske tvangsauktioner over fast ejendom.

Der er i øjeblikket meget få tvangsauktioner i alle landets kommuner. Historisk har antallet af tvangsauktioner i byerne ligget lavere end i resten af landet, men den positive udvikling er ikke kun et by-fænomen.

”Meget få boligejere i hele landet ender med at måtte sælge deres bolig på tvangsauktion. Det skyldes bl.a. et boligmarked med stigende huspriser i stort set alle dele af landet. Generel økonomisk fremgang og lav ledighed har selvfølgelig også betydning,” siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

I 2017 var der i gennemsnit kun 6,7 tvangsauktioner i hver af landets bykommuner. Til sammenligning var der i gennemsnit 21,4 tvangsauktioner i landkommunerne. For fire år siden var der knap to gange og en halv gange så mange tvangsauktioner i byerne, mens der i landkommunerne næsten var dobbelt så mange.

”Antallet af tvangsauktioner er faldet relativt mere i bykommuner end i landkom-muner, men landkommunerne følger godt med. Familier, der ender med at sælge deres bolig på tvangsauktion, står ofte i en økonomisk presset situation. Derfor er det positivt, at der generelt er færre danske familier, der ender i en situation, hvor tvangsauktion er sidste udvej,” slutter Ane Arnth Jensen.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde