Opbakning til EU’s plan for bæredygtig finansiering

Publiceret 08-03-2018
Nyhed

EU-Kommissionen har i dag offentliggjort en handlingsplan om bæredygtig finansiering.

Udspillet afspejler EU’s store ambitioner om gå forrest i forhold til at indfri FN’s mål for en bæredygtig udvikling såvel som Paris-aftalens mål om at nedbringe CO2-udledningerne og sikre en holdbar klimaudvikling. Det er en kæmpe opgave, vi som samfund står over for, og det vil kræve massive investeringer i bl.a. nye og mere energiefficiente produktionsformer. Ambitionerne stiller store krav til hele den finansielle sektor om at tilvejebringe finansieringen af de nødvendige investeringer.

Finans Danmark mener, at Kommissionen i dag har fremlagt en ambitiøs proces, der i de kommende år vil skabe rammerne for, hvordan fokus på bæredygtighed kan skærpes på tværs af hele den finansielle sektor.

”Vi er enige med Kommissionen i, at det første skridt er udviklingen af et fælles klassifikationssystem for bæredygtige finansielle produkter. Det er vigtigt, at vi får klarhed om, hvad der konkret menes med bæredygtige investeringer og bæredygtig finansiering – såvel hvad angår miljø og klima, som de sociale aspekter, der bl.a. har fokus på, at alle får del i den stigende velstand,” siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark.

Finans Danmark lægger bl.a. vægt på, at en sådan klassifikation indrettes dynamisk, så den løbende kan tilpasses bl.a. produktudvikling inden for kapitalforvaltning og tage højde for velfungerende finansielle systemer i de enkelte medlemslande.

”Et fælles klassifikationssystem er et vigtigt første skridt mod at styrke en bæredygtig finansiering i EU-landene. Når det samtidig indrettes fleksibelt og i et dynamisk set-up, er det vores klare opfattelse, at det giver både private og professionelle bedre muligheder for at investere i en bæredygtig udvikling” siger cheføkonom Niels Arne Dam.

EU-Kommissionen kommer også ind på idéen om, at der kan gives en rabat på den kapital, kreditinstitutterne skal holde som sikkerhed, hvis de låner ud til bæredygtige projekter. Finans Danmark er i den sammenhæng enige med Kommissionen i, at man først skal have afdækket grundigt, hvordan risiciene i bæredygtige projekter afviger fra andre projekter”En eventuel kapitalrabat på udlån til bæredygtige projekter bør afspejle forskelle i risici – herunder risici relateret til klima og miljø mv. – der er empirisk underbyggede. Det er vigtigt for den samlede bæredygtighed i samfundet, at vi fastholder robuste rammer for den finansielle stabilitet,” lyder det fra Niels Arne Dam.

Kommissionen lægger nu op til høringer og til at inddrage eksperter og praktikere i den fremadrettede proces. Her ser Finans Danmark frem til at spille ind.

 

 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde