Nyt ekspertråd skal sikre præcise og troværdige pensionsprognoser

Publiceret 05-07-2018
Nyhed

Det bliver en kompetent gruppe bestående af professor Jesper Rangvid, tidl. overvismand Torben M. Andersen og formanden for Finansiel Stabilitet, Peter Engberg Jensen, der skal fastlægge forudsætninger for fremtidens pensionsprognoser.

Siden 2005 har Forsikring & Pension og Finans Danmark været fælles om de forudsætninger om investeringsafkast m.v., der bliver brugt til pensionsprognoser. I foråret 2018 blev de to organisationer enige om at nedsætte et uafhængigt og sagkyndigt råd, som skal fastsætte forudsætningerne. 

Medlemmerne af rådet er:

  • Formand: Jesper Rangvid, professor CBS, og bl.a. kendt som formand for udvalget, der analyserede årsagerne til finanskrisen og som efterfølgende skrev rapporten om ”Den finansielle krise i Danmark – årsager, konsekvenser og læring”. Den er siden blevet kaldt Rangvid rapporten. Han er desuden leder af pensionsforskningscenteret PeRCent.
  • Torben M. Andersen, professor, Århus Universitet, bestyrelsesformand for ATP og tidligere overvismand.
  • Peter Engberg Jensen, bestyrelsesformand for b.la. Finansiel Stabilitet og tidligere koncernchef i Nykredit.

”Det er helt afgørende, at de fælles forudsætninger for afkast og usikkerheden om afkastet er så præcist som muligt, og at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved det faglige fundament for prognoserne. Selvom de fælles forudsætninger siden 2005 har ramt den faktiske udvikling ret præcist, har vi ønsket at sikre den højest mulige troværdighed ved at bede et uafhængigt og sagkyndigt råd om at fastlægge forudsætningerne,” siger adm. direktør Per Bremer Rasmussen, Forsikring & Pension.

Også i Finans Danmark glæder man sig over panelets stærke sammensætning.

”Jeg er oprigtig glad for, at tre så anerkendte eksperter i både det danske pensionssystem og i de finansielle markeder har takket ja til at sidde i rådet. Jeg ser frem til, at de kan kvalificere forudsætningerne for prognoserne,” siger adm. direktør Ulrik Nødgaard i Finans Danmark.

Professor Jesper Rangvid, der bliver formand for rådet, peger på, at den stigende levetid koblet med, at flere danskere sparer op i markedsrenteprodukter samtidig med, at renterne er historisk lave, efterlader nogle meget vigtige regnestykker med stor betydning for den enkelte dansker: 

”Danskernes pension afhænger i høj grad af de afkast, som kan opnås på de finansielle markeder. De forudsætninger, der lægges til grund for pensionsprognoser, er derfor af stor vigtighed for størrelsen af den enkelte danskers forventede pension, og jeg ser derfor meget frem til samarbejdet med Torben M. Andersen og Peter Engberg Jensen,” siger Jesper Rangvid.

Læs kommissoriet her.

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde