Nye pensionsprognoser skaber tryghed for danskernes opsparinger

Publiceret 26-11-2018
Nyhed

Forsikring & Pension og Finans Danmark er klar med nye pensionsprognoser. De seneste års ekstraordinære økonomiske situation med høje afkast kan ikke fortsætte, og det medfører lidt lavere pensionsprognoser fremadrettet. Det skaber tryghed for de danske pensionsopsparere, lyder det fra brancheorganisationerne.

Vi kan se frem til en periode med lavere afkast og rentestigninger. Det forventer det uvildige og sagkyndige råd, der har udarbejdet nye afkastforudsætninger til brug for beregning af pensionsprognoser. Det sagkyndige råd er nedsat af Forsikring & Pension og Finans Danmark.

- Det sagkyndige råd har lavet et grundigt stykke arbejde bl.a. med input fra internationale finanshuse, som er kommet med forventninger til de fremtidige afkast på aktier, obligationer, ejendomme osv. Vores forventning er, at vi går en tid med lavere afkast i møde. Og det får selvfølgelig konsekvenser for danskernes pensionsopsparinger, siger formand for det sagkyndige råd Jesper Rangvid.

Pensionsprognoser skal fortsat ramme plet

Vilkårene for danskernes pensionsopsparinger afspejler den generelle økonomiske udvikling. Pensionsprognoserne er en beregning af, hvor meget man som kunde kan forvente at få udbetalt i pension, og selvom de tidligere pensionsprognoser har ramt det faktiske niveau af afkast ret præcist indtil videre, har det været vigtigt for pensionsbranchen at ruste sig mod fremtiden. 

- Vi er meget optaget af at give pensionsopsparerne så god information om deres pensioner som muligt. Derfor har vi ad flere omgange de seneste år justeret samfundsforudsætningerne, så prognoserne for pensionsopsparingerne er kommet tættere på den økonomiske virkelighed. Justeringerne skyldes lavere renter, og de nye afkastforudsætninger trækker samme vej, siger adm. direktør i Finans Danmark Ulrik Nødgaard.

De nye pensionsprognoser, som danskerne vil få efter 1. januar 2019, vil være lidt lavere end hidtil. Det varierer dog, hvor meget det rammer de forskellige aldersgrupper og pensionsprodukter. Nuværende pensionister vil stort set ikke opleve nogen forandring. Anderledes forholder det sig for danskere med lang tid til pensionering, der kan opleve et fald i den forventede fremtidige pensionsudbetaling på op til 7 pct. 

- Selvom det ikke er sjovt at sænke forventningerne til nogle danskeres pensionsopsparinger, gør vi det for at skabe mest mulig sikkerhed omkring danskernes pensionisttilværelse. De danske pensionsopsparere skal have et så realistisk billede som muligt af, hvad de kan regne med at få udbetalt, i lyset af den ændrede økonomiske virkelighed. Og det har vi nu skabt et solidt fundament for, lyder det fra adm. direktør i Forsikring & Pension Per Bremer Rasmussen. 

Fakta

Siden 2005 har Forsikring & Pension og Finans Danmark været fælles om de forudsætninger om investeringsafkast m.v., der bliver brugt til pensionsprognoser. I foråret 2018 blev de to organisationer enige om at nedsætte et uafhængigt og sagkyndigt råd, som skal fastsætte forudsætningerne. 

Medlemmerne af rådet er:

- Formand: Jesper Rangvid, professor CBS, og bl.a. kendt som formand for udvalget, der analyserede årsagerne til finanskrisen, og som efterfølgende skrev rapporten om ”Den finansielle krise i Danmark – årsager, konsekvenser og læring”. Den er siden blevet kaldt Rangvid-rapporten. Han er desuden leder af pensionsforskningscenteret PeRCent.

- Torben M. Andersen, professor, Århus Universitet, bestyrelsesformand for ATP og tidligere overvismand.

- Peter Engberg Jensen, bestyrelsesformand for b.la. Finansiel Stabilitet og tidligere koncernchef i Nykredit.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde