Ny hvidvaskstrategi og task force vil opruste indsatsen

Publiceret 19-09-2018
Nyhed

Regeringen, Socialdemokratiet, DF, SF og Det Radikale Venstre har i dag fremlagt en ny hvidvaskstrategi. Finans Danmark hilser strategien velkommen. Sammen med bankernes egen indsats skærper den kampen mod hvidvask og terrorfinansiering. I sammenhæng med hvidvaskstrategien opretter Finans Danmark en task force, der supplerer og understøtter de politiske initiativer.

”Der er mange gode takter i udspillet. Med den nye hvidvaskstrategi, og bankernes egen indsats, kan vi skærme os bedre mod at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering i fremtiden,” siger administrerende direktør i Ulrik Nødgaard.

Fælles opgave for banksektor, myndigheder og Politi

Den nye hvidvaskstrategi indeholder blandt andet tiltag som øget bødestraf, fasttrack-ordning, udvidelse af fit og proper-krav, øgede ressourcer og deltagelse i det kommende internationale samarbejde.

”Vi ser frem til fortsat at bidrage aktivt, og indgå i en dialog med aftaleparterne om den nærmere udformning af initiativerne. For så vidt angår forslaget om øget bødestraf anerkender vi det brede politiske ønske herom og tager det derfor til efterretning. Vores ambition er naturligvis, at vi ikke kommer i en situation, hvor det er nødvendigt at gøre brug af forslaget,” siger Ulrik Nødgaard.

Flere ressourcer til indsatsen

Finans Danmark glæder sig over, at både Finanstilsynet og Hvidvaskssekretariatet under SØIK fremadrettet får tilført flere ressourcer. Det skal ses i lyset af bankernes stigende indberetninger om hvidvask, som i 2017 nåede et historisk højt niveau med 18.000 indberetninger. Det var en stigning på 38 pct. i forhold til 2016.

”Bankernes indberetninger til Hvidvasksekretariatet er nået et historisk højt niveau, og vil formentlig vokse fortsat i takt med at vores systemer bliver endnu bedre. Stigningen i indberetningerne er et tegn på banksektorens forstærkede indsats for at forhindre, at danske banker bliver misbrugt," understreger Ulrik Nødgaard, som fortsætter:

”Vi er rigtig tilfredse med, at der nu tilføres flere ressourcer. Det vil styrke samarbejdet. Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er en fælles opgave for banksektoren, myndighederne og Politiet. Arbejdet er godt i gang, og det skal vi fortsætte.”

Bankerne opretter task force

Finans Danmark opretter nu en task force, der skal supplere og understøtte de politiske initiativer. Den skal bestå af eksperter fra banksektoren, som skal vurdere hvilke muligheder, der er for at styrke forebyggelsen af hvidvask og terrorfinansiering, blandt andet gennem anvendelse af IT-systemer både på tværs i sektoren - og i forhold til myndighederne.

”Vi opretter i sammenhæng med hvidvaskstrategien en task force bestående af eksperter fra banksektoren. Formålet er, at enheden skal se på mulighederne for stærkere videndeling og genbrug af data, så alle står stærkere i kampen,” siger Ulrik Nødgaard, som også foreslår at den danske 1.000-kroneseddel udgår som led i, at minimere hvidvask og anden kriminalitet som fx sort arbejde:

”Som supplement til hvidvaskstrategiens initiativ om at fjerne 500-eurosedlen, foreslår vi, at man tager skridtet videre og også tager den danske 1.000-kroneseddel ud af omløb. Det vil minimere risikoen for hvidvask og anden kriminalitet,” slutter Ulrik Nødgaard.

Læs mere om den nye hvidvaskstrategi hos Erhvervsministeriets.

Læs hvad bankerne gør for at forhindre, at de bliver misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde