Nordamerikanske og danske aktier topper afkast for 2018

Publiceret 15-08-2018
Nyhed

I årets første syv måneder blev det de amerikanske aktier, der tog teten med et afkast på over 7 pct., mens fonde med danske aktier indtog en pæn andenplads med et typisk afkast på 4,5 pct. Det viser Investering Danmarks afkaststatistik for juli.

De amerikanske virksomheder er inde i en periode med stor medvind fra den økonomiske politik, hvor bl.a. skattelettelser har øget tempoet i økonomien. De pengepolitiske stramninger fra den amerikanske centralbank har samtidig bidraget til en stærkere dollar, og aftalen mellem USAs præsident, Donald Trump, og EU-Kommissionens formand, Jean Claude Juncker, om at sænke handelsbarriererne, var positivt nyt.

I 2018 er dollarkursen således steget med over 8 pct. i forhold til danske kroner.

”Den økonomiske politik og handelstvister i forskellige regioner påvirker ofte aktie- og obligationskurserne på kort sigt. Investorerne bør dog fastholde det langsigtede fokus i investeringsstrategien, da afkastene hurtigt kan vende i både op- og nedadgående retning. Det vigtigste er- som altid- en veldiversificeret portefølje,” understreger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering og Opsparing i Finans Danmark.

Fonde med emerging markets aktier og -obligationer ligger i bunden af afkasttabellen for i år med typiske tab omkring 4 pct. Det skyldes både rentestigninger og valutakursfald.

Ser man alene på juli måned klarede danske aktier sig bedst, mens europæiske og nordamerikanske aktier lå lidt lavere.

Formuen i fonde målrettet private danske investorer steg i juli med 17 mia. kr. til 928 mia. kr. Formuestigningen skyldes primært pæne afkast, men også nettokøb af nye investeringsbeviser på 3,1 mia. kr. bidrog til formuestigningen. De nævnte afkast er for fonde med rådgivning til investor inkluderet i prisen.

 

Note: Figuren viser de 5 højeste og laveste medianafkast for UCITS investeringsfonde med rådgivning til investor inkluderet i prisen. Kilde: Investering Danmark

 

 

Afkast og omkostninger i fondene i de nye blandede kategorier kan ses i statistikken her. 

Du kan downloade statistikkerne som Excel-filer her.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Om Investering Danmarks officielle statistikker

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser. 

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde. Se statistikkerne her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde