Kommentar vedr. aktivering af kapitalbuffer

Publiceret 14-03-2018
Nyhed

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har i dag meddelt, at den såkaldt kontracykliske kapitalbuffer aktiveres i Danmark. Det sker med 0,5 pct. af kreditinstitutters samlede risikoeksponeringer i Danmark fra 31. marts 2019.

Finans Danmark vurderer, at aktiveringen af den kontracykliske buffer kommer meget tidligt i betragtning af, at kreditudviklingen aktuelt stadig er ganske moderat. Men anerkender samtidig, at det økonomiske opsving herhjemme og i udlandet er solidt. Det indebærer, at kreditgivningen kan accelerere hurtigt inden for de kommende år, selv om vi endnu har til gode at se det.

 “Vi synes, at man er lidt tidligt ude, for udlånsvæksten ligger fortsat underdrejet. Men bufferen er, som ministeren nu har meddelt, landet på en 0,5 pct. Og det lever vi med. Det vigtigste for os er signalet fra regeringen om, at denne buffer bliver tænkt sammen med den øvrige regulering, så den tages op til revision, hvis kommende anden regulering atter stiller nye kapitalkrav til sektoren,” siger Ulrik Nødgaard, adm. direktør i Finans Danmark, som også hæfter sig ved, at ministeren ikke ser behov for at øge bufferen til 1 pct. i 2020, hvis forudsætningerne ikke ændres yderligere. 

“Den vurdering er vi enig i,” siger Ulrik Nødgaard og fortsætter: 

“Man skal også være opmærksom på, at den økonomiske fremgang ikke er lige stærk i alle dele af landet, mens en aktivering af den kontracykliske buffer vil ramme med samme effekt på såvel det store landsdækkende institut som på den mindre lokale sparekasse.”


Fakta om Den kontracykliske kapitalbuffer:
Bufferen skal i princippet medvirke til at begrænse de negative effekter på realøkonomien af en fremtidig finansiel krise. Bufferen skal opbygges i perioder, hvor risici i det finansielle system stiger. Når bufferen er bygget op, er det muligt at reducere den, når risici materialiserer sig, fx når det finansielle system rammes af et negativt stød.

Det er Det Systemiske Risikoråd, der i december 2017, kom med en henstilling til Regeringen om en aktivering af bufferen, der indtil nu har været på 0.

Fakta om Det Systemiske Risikoråd:
Rådet, der blev oprettet i 2013, har nationalbankdirektør Lars Rohde som formand. Det har til opgave at identificere og overvåge systemiske finansielle risici. Læs mere på http://www.risikoraad.dk/

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde