Januar statistik: Rentestigninger og øget usikkerhed på aktiemarkederne

Publiceret 16-02-2018
Nyhed

Januar måned bød på stigende obligationsrenter og stigninger i aktiekurserne. I februar blev den gode start på året dog afløst af kursfald i på aktiemarkederne pga. nervøsitet for inflationspres og yderligere rentestigninger i primært USA.

Flotte afkast i årets første måned blev afløst af kursfald og øget volatilitet i februar

Aktiekurserne har haft en meget lang periode med stigninger. Det globale synkrone opsving er en positiv faktor for selskabernes indtjening og dermed aktiekurserne. I modsat retning trækker stigende obligationsrenter, som gør selskabernes fremtidige indtjening mindre værd målt i nutidskroner.

”Markederne har i år sat sig efter et stærkt 2017, hvilket bl.a. skyldes at prissætningen på aktier ved indgangen til 2018 ikke længere var så attraktiv som før. Samtidigt medfører den store finanspolitiske lempelse, som skattereformen i USA giver, nervøsitet for, at renterne kan stige hurtigere end ellers forventet”, siger Eric Pedersen, formand for Investering Danmark. ”Men det er vigtigt at man som investor ikke går i panik” fortsætter han. ”Det er meget sjældent muligt at time, hvornår markedet vender opad igen. Og statistikken viser f.eks. at en investor i globale aktier, der var ude af markedet i de 10 bedste måneder siden 1980, kun fik ca. 1/3 af det afkast, der gik til den investor, som forblev investeret hele vejen igennem.”

Udvikling på markederne i januar

I januar var der tab i den typiske fond med danske aktier på 0,3 pct., mens der var stigninger på de øvrige aktiemarkeder. Renten på de 10-årige statsobligationer steg 0,25 pct.-point, og det medførte tab i fondene med danske obligationer, særligt i fonde med lange danske obligationer, som typisk tabte 0,9 pct. I fonde med udenlandske obligationer var der små positive afkast i de typiske fonde med Emerging Markets og Non-Investment Grade obligationer, mens fonde med udenlandske indeksobligationer typisk havde tab på 1,6 pct.


Udvikling på markederne i februar

Siden ultimo januar er obligationsrenterne steget mest på danske realkreditobligationer og obligationer fra Emerging Markets udstedt i hård valuta. På aktiesiden er globale aktier faldet med ca. 5 pct. På de modne markeder fører Europa an med kursfald på ca. 5,5 pct. På Emerging Markets er det især Fjernøsten, som må holde for med kursfald på ca. 7 pct. især trukket af Kina med et kursfald på ca. 10 pct. Disse fald kommer efter et meget stærkt 2017.


Udenlandske aktiefonde mest populære i januar

Nettokøbene i fonde målrettet private investorer var i januar på 5,8 mia. kr., heraf er en del geninvesteringer af udbetalte udbytter. Der var højest nettokøb i fonde med udenlandske aktier på i alt 4,3 mia. kr., mens der netto var tilbagesalg i fonde med udenlandske obligationer på 1,5 mia. kr. Blandede fonde havde fortsat stor investorinteresse og modtog nye indskud på 2,0 mia. kr. Investorerne modtog udbytter på i alt 8,5 mia. kr., hvoraf den største del på 4,3 mia. kr. tilfaldt investorerne i fonde med udenlandske aktier.

Den samlede formue i detailfonde målrettet danske investorer steg 1 mia. kr. til i alt 915 mia. kr. Der var samlede nettokøb i fonde målrettet institutionelle og udenlandske investorer på henholdsvis 2,2 og 0,4 mia. kr. Den samlede brancheformue steg 4,8 mia. kr. til alt 2.135 mia. kr.

 

De ovenstående medianafkast stammer fra fonde med rådgivning inkluderet i prisen. Statistikkerne kan ses her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde