Høringsvar vedr. udkast til lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven mv.

Publiceret 12-10-2018
Høringssvar

Yderligere harmonisering af årsregnskabsloven til regnskabsdirektivet.

Finans Danmark tilslutter sig Erhvervsstyrelsens vurderinger af, at regnskabsdirektivets begreber om forsigtighed og kapitalinteresse i praksis ikke bør have betydning. Vi finder det derfor ikke nødvendigt at indarbejde begreberne eksplicit i loven.

Martin Thygesen

Kontorchef

Høringssvar

Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven mv.

Høring

Høring vedrørende udkast til lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde