Høringssvaret vedr. EU-Kommissionens “New Deal for Consumers”

Publiceret 07-05-2018
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Erhvervsministeriet om EU-Kommissionens nye forbrugerpolitiske tiltag.

Finans Danmark finder, at der er tale om en meget vidtgående forbrugerpakke, som på flere punkter vil medføre markante ændringer i den danske forbrugerlovgivning samt sanktioneringen heraf. Finans Danmark er af den opfattelse, at de eksisterende erstatningsretlige principper bør opretholdes, herunder at der skal kunne dokumenteres et økonomisk tab, før en forbruger kan få erstatning.

Vi har allerede i dag i Danmark opbygget et omfangsrigt og velfungerende system til håndtering af forbrugerklager i form af klageansvarlige, ankenævn, domstole, Forbrugerombudsmand og Finanstilsyn. Herudover har Forbrugerombudsmanden mulighed for at anlægge gruppesøgsmål. Vi finder derfor ikke, at der på det foreliggende grundlag er behov for yderligere muligheder for forskellige grupper af forbrugere til at kunne anlægge gruppesøgsmål. Den mest effektive håndhævelse får man ved at have samlet kompetencen hos Forbrugerombudsmanden.

Finans Danmark opfordrer til, at regeringen nedsætter en arbejdsgruppe, der grundigt kan analysere konsekvenserne af de to direktivforslag. Vi deltager meget gerne i dette arbejde.

 

Jeanne Blyt

Kontorchef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde