Høringssvar: Vejledende udtalelse vedrørende NEP-instrumenter og kreditinstitutters risikostyring

Publiceret 20-04-2018
Høringssvar

Finanstilsynet har sendt en vejledende udtalelse i høring vedrørende kreditinstitutternes risikostyring af egne udstedte NEP-instrumenter og om deres kapitaldækning af eventuelle beholdninger af andre institutters NEP-instrumenter.

NEP-instru­menter er nedskrivningsegnede passiver i form seniorgæld, der tager tab ved et instituts afvikling før anden gæld (ikke-foranstillet seniorgæld), men efter egenkapitalen og anden ansvarlig kapital (hybrid kernekapital og supplerende kapital).

Der er tale om nye instrumenter, hvor der kan  være uklarhed om, hvorledes de skal håndteres inden for det gældende regelsæt. Det er derfor positivt, at Finanstilsynet agter at offentliggøre en vejledende udtalelse om håndtering af NEP-instrumenter.

Vi  finder dog, at  Finanstilsynet i sit høringsudkast lægger op til en uforholdsmæssig hård kapitalbelastning af NEP-instrumenter,  som ikke står i et rimeligt forhold til de gældende regler for kapitalbelastning af aktier og anden ansvarlig kapital udstedt af samme institutter. 

 

Michael Friis

Chefkonsulent

Høringssvar

Finans Danmarks høringssvar til høring over vejledende udtalelse vedrørende NEP-instrumenter og kreditinstitutternes risikostyring heraf

Høring

Vejledende udtalelse vedrørende NEP-instrumenter og kreditinstitutters risikostyring heraf

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde