Høringssvar vedrørende udkast til Bekendtgørelse om statsgaranti for visse obligationer udstedt i forbindelse med finansiering af almene boliger

Publiceret 01-05-2018
Høringssvar

Finansministeriet har den 30. marts 2018 sendt udkast til bekendtgørelse om statsgaranti for visse obligationer udstedt i forbindelse med finansiering af almene boliger i høring med anmodning om bemærkninger. Bekendtgørelsen er en del af implementeringen af den nye finansieringsmodel for den almene boligsektor.

Finans Danmark er meget tilfredse med, at det i efteråret lykkedes at blive enige om en ny model, der omfatter en statsgaranti for realkreditlån til almene boliger. Vi mener, at det er en god og fornuftig løsning for de almene boligforeninger, staten og den finansielle sektor.

Overgangen til en helt ny finansieringsmodel på det almene område kræver grundig forberedelse og en forventningsafstemning mellem myndigheder og institutter. Finans Danmark har derfor med tilfredshed noteret den store samarbejdsvilje og gode dialog, som der indtil videre har været lagt for dagen både fra myndigheder og institutters side. Det er vigtigt for at sikre en smidig overgang og velforberedte aktører.

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

Høringssvar

Høringssvar vedrørende udkast til Bekendtgørelse om statsgaranti for visse obligationer udstedt i forbindelse med finansiering af almene boliger.

Høring

Udkast til Bekendtgørelse om statsgaranti for visse obligationer udstedt i forbindelse med finansiering af almene boliger.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde