Høringssvar vedrørende samlelovforslag

Publiceret 12-01-2018
Høringssvar

Skatteministeriet har den 15. december 2017 sendt forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love i høring.

Finans Danmark bakker op om formålet med at sikre tryghed om boligskatten for den enkelte boligejer, og at der udvises forsigtighed ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.

Finans Danmark mener dog også, at skattestigninger i 2018-2020 bør kunne betales løbende af boligejere, og at der er brug for at se nærmere på reglerne om betaling af indefrosne skattebeløb i forbindelse med ejerskifte. 

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

Høringssvar

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

Høring

Forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde