Høringssvar vedrørende lovforslag om mere robuste andelsboligforeninger

Publiceret 05-01-2018
Høringssvar

Erhvervsstyrelsen har den 6. december 2017 sendt udkast til lovforslag om mere robuste andelsboliger i høring. Lovforslaget implementerer den politiske aftale af 27. november 2017, der bygger videre på anbefalingerne fra arbejdsgruppen om ansvarlig drift af andelsboligforeninger.

I Danmark vil vi gerne have andelsboligformen på det danske boligmarked. Og den finansielle sektor vil meget gerne finansiere denne boligform. Men hvis danskerne også i fremtiden skal kunne vælge at bo i en andelsbolig og være trygge omkring deres økonomi, så kræver det, at der er nogle gode og sunde rammer for foreningerne. Lovudkastet udmønter den politiske aftale, der blev indgået som opfølgning på rapporten fra Arbejdsgruppen om ansvarlig drift af andelsboligforeninger. Det er Finans Danmarks opfattelse, at arbejdsgruppens anbefalinger medvirker til at sikre de nødvendige rammer.

Arbejdsgruppens fokus var at skabe tryghed for både nuværende og kommende andelshavere, og Finans Danmark har derfor med tilfredshed noteret, at den politiske aftale – og lovforslaget - i meget vid udstrækning bakker op om arbejdsgruppens anbefalinger. Initiativerne vil sikre stabilitet og tillid til andelsboligsystemet i fremtiden, og det er til glæde for både andelsboligmarkedet, andelshaverne og samfundet.

Finans Danmark har konstateret, at der er et politisk ønske om en forlængelse af forældelsesfristen fra 3 til 6 år. Vi ser imidlertid ikke noget behov for en sådan forlængelse, da de nuværende regler for forældelse af denne type krav er fuldt ud tilstrækkelige set i lyset af, at fristen først begynder at løbe, når andelsboligforeningen har fået kendskab til sit krav.

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

Høringssvar

Høringssvar vedrørende lovforslag om mere robuste andelsboligforeninger.

Høring

Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde