Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger

Publiceret 02-02-2018
Høringssvar

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 2. januar 2018 sendt blandt andet udkast til bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger i høring med anmodning om bemærkninger. Bekendtgørelsen implementerer en del af den nye model for finansiering af almene boliger.

Finans Danmark er meget tilfreds med, at det i efteråret lykkedes at blive enige om en ny model, der omfatter en statsgaranti for realkreditlån til almene boliger. Vi mener, det er en god og fornuftig løsning for de almene boligforeninger, staten og den finansielle sektor.

Overgangen til en helt ny finansieringsmodel på det almene område kræver grundig forberedelse og en forventningsafstemning mellem myndigheder og institutter. Finans Danmark har derfor med tilfredshed noteret den store samarbejdsvilje og gode dialog, der indtil videre har været lagt for dagen både fra myndigheder og institutters side. Det er vigtigt for at sikre en smidig overgang og velforberedte aktører.

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

Høringssvar

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger.

Høring

Forslag til bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde