Høringssvar vedr. vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Publiceret 16-10-2018
Høringssvar

Finans Danmark har en række ændringsforslag til Finanstilsynets udkast til vejledning om solvensbehov.

Det er vigtigt, at nogle institutter kan følge vejledningen, mens andre, især større institutter, kan anvende egne modeller og fuldt ud følge EBAs retningslinjer på området. Den af Finanstilsynet foreslåede implementeringsdato ligger forud for implementeringsdatoen i EBAs retningslinjer, hvilket indebærer en række praktiske udfordringer. En implementeringsdato i overensstemmelse med EBAs retningslinjer vil derfor være betydeligt mere hensigtsmæssig.

Derudover har Finans Danmark en række bemærkninger til de enkelte bestemmelser i vejledningen.

Anne Reinhold

Chefkonsulent

Høringssvar

Høringssvar om vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Høring

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde