Høringssvar vedr. udkast til metode for benchmarking

Publiceret 14-11-2018
Høringssvar

Forsyningstilsynet har 26. oktober 2018 sendt udkast til metode for benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet i høring.

Finans Danmark har afgivet få kommentarer hertil, da det er vigtigt, at rammevilkårene for forsyningssektoren i Danmark er stabile, transparente og forudsigelse. Dette særligt henset til, at den finansielle sektor yder lange 30-årige lån, og det er vigtigt, at der fortsat kan investeres i en modernisering af infrastrukturen, grøn omstilling og sikker forsyning.

Høringssvar

Høringssvar over udkast til metode for benchmarking af netvirksomheder 

Høring

Høring af udkast til metode for benchmarking af netvirksomheder

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde