Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om nøglefærdigt byggeri (almene boliger)

Publiceret 01-12-2018
Høringssvar

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har den 15. november 2018 sendt udkast til lovforslag om nøglefærdigt byggeri (almene boliger) i høring.

Finans Danmark er overordnet set meget tilfreds med udkastet til lovforslag, der skaber klarhed på et område, der længe har været præget af en usikker retstilstand. Der er tale om et særdeles komplekst regelområde, hvilket også ses af de meget detaljerede bemærkninger til lovforslaget.

Finans Danmark opfordrer derfor til, at de relevante dele af såvel de almindelige som de specielle bemærkninger udmøntes i en bekendtgørelse, så det bliver klart for alle interessenter – herunder bl.a. kommuner og boligorganisationer - hvordan de skal forholde sig. Herudover giver udkastet anledning til en række tekniske bemærkninger.

Tina Oreskov

Kontorchef

Høringssvar

Høringssvar til udkast til lovforslag om nøglefærdigt byggeri

Høring

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Tilsagn til nybyggeri opført af privat bygherre)

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde