Høringssvar vedr. udkast til hvidvaskstrategi

Publiceret 16-04-2018
Nyhed

Justitsministeriet har den 14. marts 2018 sendt udkast til national strategi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering 2018-2021 i høring.

Forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er et højt prioriteret område for Finans Danmark, og vi støtter, at der kommer en national strategi med en række konkrete initiativer til styrkelse af indsatsen på området.

Finans Danmark havde dog meget gerne set, at strategien blev fulgt op med øgede ressourcer til særligt SØIK/Hvidvasksekretariatet, hvilket blandt andet skal ses i sammenhæng med det stigende antal underretninger, sekretariatet modtager fra de private aktører, herunder pengeinstitutterne.

 

Jens Kasper Rasmussen

Chefkonsulent

Høringssvar

Høringssvar vedr. udkast til national strategi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Høring

Høring over udkast til national strategi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde