Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit og ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Publiceret 31-10-2018
Høringssvar

Finanstilsynet har den 3. oktober 2018 sendt udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit samt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder i høring.

Bekendtgørelsen om god skik for boligkredit er blevet skrevet igennem med henblik på at gøre formuleringerne mere direktivnære.

Finans Danmark støtter formålet om at gøre bekendtgørelsens ordlyd mere direktivnær. I den forbindelse er det vigtigt, at nye formuleringer i videst muligt omfang tilpasses danske forhold. Vi ser også positivt på, at dele af den gældende bekendtgørelse, der går unødigt videre end boligkreditdirektivet, udgår af bekendtgørelsen.

Finans Danmark har særligt fokus på de foreslåede formuleringer af vejledning henholdsvis rådgivning og de konsekvenser, disse nye formuleringer kan have for låntagernes forståelse af begreberne samt indretningen af institutternes individuelle forretningsmodeller. Det er vores vurdering, at der er behov for en vejledende udtalelse fra Finanstilsynet herom senest samtidig med bekendtgørelsens ikrafttræden.

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde