Høringssvar vedr. tre forslag fra EU-kommissionen om bæredygtig finansiering

Publiceret 18-06-2018
Høringssvar

Finanstilsynet har den 25. maj sendt 3 forslag til forordninger i høring ifm. pakken om bæredygtig finansiering. Forslagene vedrører en ramme for (taksonomi) for at fremme bæredygtig investeringer, oplysninger til investorer relateret til bæredygtige investeringer samt benchmarks, der tager højde CO2 i investeringerne.

Finans Danmark er positiv over for EU-Kommissionens forslag for at fremme bæredygtig finansiering, og vi støtter målsætningen om, at den finansielle sektor skal bidrage til en bæredygtig økonomi. Vi mener, at det er vigtigt, at rammen for definition af bæredygtige investeringer bliver bred og fleksibel for at sikre gode muligheder for produktudvikling og for at undgå inefficent kapitalallokering.

En del vigtige deltaljer i forslagene mangler endnu at blive afklaret, og Finans Danmark ser frem til at bidrage med løsninger i dette arbejde. Rækkefølgen af de forskellige forslag er meget vigtig, idet taksonomien er afgørende for indholdet af de andre tilhørende initiativer. Vi foreslår også, at standarder for eksisterende rapportering kan anvendes i de udvidede rapporteringer for at undgå dobbeltarbejde og mindske omkostningerne.