Høringssvar vedr. minimumsfradrag i kapitalen for svage og misligholdte eksponeringer

Publiceret 06-04-2018
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Finanstilsynet vedrørende et forslag fra EU-Kommissionen om minimumsfradrag i kapitalen for svage og misligholdte eksponeringer.

Forslaget indgår i en større pakke af tiltag fra Kommissionens side med henblik på at fremme en bedre håndtering af misligholdte lån og andre svage lån med stor risiko for tab (non-performing-eksponeringer) i europæiske banker.

Vi støtter denne dagsorden, men vi finder, at forslaget om et minimumsfradrag i kapitalen fokuserer for ensidigt på at skabe incitamenter til at afvikle eller sælge lån, hvor kunder er i vanskeligheder. Hvis Kommissionens forslag om et sådant ”back stop”-fradrag i kapitalen gennemføres, da finder vi det vigtigt, at forslaget tilpasses med henblik på at undgå særlige uheldige effekter.

 

Michael Friis

Chefkonsulent

Høringssvar

Høringssvar vedr. forslag fra EU-Kommissionen om minimumsfradrag i kapitalen for svage og misligholdte eksponeringer

Høring

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards minimum loss coverage for nonperforming exposures

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde