Høringssvar vedr. lovforslag om digital skibsregistrering

Publiceret 31-10-2018
Høringssvar

Lovforslaget har primært til formål atskabe et mere tidssvarende grundlag for indførelse af digital skibsregistrering. Det nye digitale register skal give nye muligheder for selvbetjening for rederierne og dermed bidrage til byrdelettelser for erhvervslivet.

Finans Danmark takker for muligheden for at afgive bemærkninger til forslaget. Vi støtter overordnet regeringens dagsorden for øget digitalisering. Finanssektoren er blandt de sektorer, der investerer mest i digitalisering, og vi støtter generelt forslag, der kan styrke den digitale infrastruktur i Danmark.

Vi vil dog gerne opfordre til, at man fra regeringens side tager højde for, at den med forslaget forbundne digitale tinglysning af pantebreve i praksis kan medføre store vanskeligheder for panthaveres muligheder for at håndhæve pant i skibe i retssystemer i andre dele af verden, der ikke på samme måde er digitaliseret, og hvor man eksempelvis stiller krav om, at panthaver stiller med originale pantedokumenter med myndighedsstempler mv., som dokumentation for en gyldig panteret.

Jens Kasper Rasmussen

Chefkonsulent

Høringssvar

Finans Danmarks høringssvar til forslag til lov om ændring af søloven og mortifikationsloven (Digital skibsregistrering m.v.)

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af søloven og mortifikationsloven (Digital skibsregistrering m.v.)

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde